Quay lại

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Dưỡng Lục Giác, Dưỡng Đo Ren, Thanh Chuẩn, Máy Đo Tọa Độ, Thước Chuẩn...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Dưỡng Lục Giác, Dưỡng Đo Ren, Thanh Chuẩn, Máy Đo Tọa Độ, Máy Đo Chiều Dài, Thước Chuẩn UNIVERSAL PUNCH, MITUTOYO, TESA, VANNANG, NEXTEYE, NIKON...

V. Description
Maker
Model
Range
Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
5.020 HEX 5.084

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
6.020 HEX 6.095

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
8.025 HEX 8.115

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
10.025 HEX 10.127

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
12.032 HEX 12.146

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
14.032 HEX 14.159

Dưỡng Lục Giác
UNIVERSAL PUNCH
17.040 HEX 17.216

Dưỡng Đo Ren
MITUTOYO
188-151

Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-464
0-0.8mm/0.01mm
Máy Đo Chiều Dài
TESA
TT20
-1000 to 1000 µm
Drift Mandrels
N/A
2-1/16"

Drift Mandrels
N/A
3-1/8"
78.6mm
Drift Mandrels
N/A
4-1/16"
102.4mm
Drift Mandrels
N/A
2-9/16"
64.2mm
Thanh Chuẩn
VANNANG
150

Thanh Chuẩn
VANNANG
250

Máy Đo Tọa Độ
NEXTEYE
VGAUGE 20M10

Máy Đo Tọa Độ
NEXTEYE
VGAUGE 20M12

Thước Chuẩn
SHINEISHA
200mm

Thước Chuẩn
NIKON
300mm
300 mm/0.1 mm
Thước Chuẩn
MITUTOYO
172-116
50mm/0.1mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét