Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Digital Torque Meter, Digital Torque Analyzer TONICHI, HIOS, ATTONIC, CEDAR...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Digital Torque Meter, Digital Torque Analyzer TONICHI, HIOS, ATTONIC, CEDAR...

Digital Torque Meter

E. Description
Maker
Model
Range
Digital Torque Meter
4000-DS100
HP-10
0~1 N.m/ 0.001 N.m
Digital Torque Meter
HIOS
HP-100
0.15~10N.m/0.01
Digital Torque Meter
HIOS
HIT-200
0.01N.m
Digital Torque Meter
HIOS
HT-100

Digital Torque Meter
HIOS
HM-1000
0-20N.m
Digital Torque Meter
HIOS
HM-100

Digital Torque Meter
HIOS
HP-20

Digital Torque Meter
HIMAX
HP-100

Digital Torque Meter
SLD
HP-100
0~100N.m/0.01N.m
Digital Torque Meter
SUNLEADER
HP-100
0 ~ 100 kgf.cm/0.1gk.cm
Digital Torque Meter
MC
HP-100

Digital Torque Meter
GSK
HP-10

Digital Torque Meter
HIOS
HM-10

Digital Torque Meter
HIOS
HP-100.C1

Digital Torque Meter
HIOS
HDP-5
0-0.5N.m/0.001N.m
Digital Torque Meter
HIOS
HDM-50

Digital Torque Meter
KILEWS
KTM-50S
50/0.5 kgf.cm
Digital Torque Meter
TTC
HP-10

Digital Torque Meter
HIOS
HDP-50
0.01 N.m
Digital Torque Meter
ATTONIC
ADT-C50

Digital Torque Meter
DESOUTTER
ALPHA D16
16/0.01 N.m
Mechanical Torque Meter
TOHNICHI
3TM10CN

Torque Meter
TOHNICHI
500DOTR
500kgf.cm/2
Digital Torque Tester
CEDAR
DIS
0~5N.m/0.01N.m
Digital Torque Tester
KILEWS
KTM-100
0.15~10N.m/0.01
Torque Tester
MECMESIN
ORBIS
6.5 N.m
Torque Tester
CEDAR
DI-4B-25
250/0.01 kgf.cm
Torque Tester
TONICHI
2.4BTG
2.4kgf.cm/0.05
Torque Tester
CEDAR
DI-1M

Torque Tester
CEDAR
DI-9M-8

Torque Tester
JAPAN
501391U
1~9kgf.cm/0.1
Torque Tester
SUGISAKI
CD-15M

Vortex-Xt Torque Tester
MECMESIN
ITC 6N.m
Load:max 6 N.m
Torque Wrench Tester
TOHNICHI
DOT35N
(5 - 35)/0.1 N.m
Torque Wrench Tester
TOHNICHI
DOT-35N
(5 - 35)/0.1 N.m
Torque Wrench Tester
TOHNICHI
DOTE50N3
0~50N/0.01N
Torque Driver Tester
TOHNICHI
TDT600CN3-G
2 - 50 lbf.in
Digital Torque Analyzer
SEHAN
EZ-TORQ50I0 nhận xét:

Đăng nhận xét