Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Dial Torque Wrench TOHNICHI, TOPTUL, KANON, CDI, STURTEVANT RICHMONT...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Dial Torque Wrench TOHNICHI, TOPTUL, KANON, CDI, STURTEVANT RICHMONT...

Dial Torque Wrench TOHNICHI

E. Description
Maker
Model
Range
Dial Torque Wrench
TOHNICHI
DB1.5N4
Dial Torque Wrench
TOHNICHI
DBS25N
Dial Torque Wrench
TOHNICHI
CDB100Nx15D
10~100N.m/ 1N.m
Dial Torque Wrench
TOHNICHI
900DB3
100~1000kgf.cm/
10kgf.cm.
Digital Torque Wrench
ECLATORQ
N/A
Digital Torque Wrench
TOHNICHI
CEM50N3X12D
Digital Torque Wrench
TOHNICHI
CEM18N2
(3.6 to 18)/0.02 N.m
Digital Torque Wrench
TOHNICHI
CEM90N2X15D
(18 to 90)/0.1 N.m
Digital Torque Wrench
KTC
GWE3-060
60/0.05 N.m
Digital Torque Wrench
TOHNICHI
CEM100N3X15D
(20 to 100)/0.1 N.m
Digital Torque Wrench
TOHNICHI
CEM18N2X10D
(3.6 to 18)/0.02 N.m
Flat Beam Torque Wrench
TONICHI
60SF
6kgf.cm-60kgf.cm/2kgf.cm
Torque Wrench
TONICHI
450DB3
Torque Wrench
KING TONY
N/A
25-250 LBF.FT
Torque Wrench
TORCOFIX K
4550-40
55-300 LBF.FT
Torque Wrench
KING TONY
34323-2B
5 to 80lbf.ft
Torque Wrench
NORBAR
100N.m
20 to 100N.m/1N.m
Torque Wrench
NORBAR
60TH
8 to 60N.m/1N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
DB25N
0~25N.m/0.5
Torque Wrench
TOHNICHI
DB6N
0~6N.m/0.1
Torque Wrench
TOHNICHI
DB6N4
0~6N.m/0.1
Torque Wrench
TOHNICHI
DB12N4
0~12N.m/0.2
Torque Wrench
TOHNICHI
DB15N
0.2~1.5N.m/0.2
Torque Wrench
TOHNICHI
QL25N
5~25N.m/0.25
Torque Wrench
TOHNICHI
F190N
0-190N/5N
Torque Wrench
TOHNICHI
F92N
0-90N/2N
Torque Wrench
TOHNICHI
RTD60CN
10~60cN.m/0.5
Torque Wrench
TOHNICHI
RTD120CN
30~120cN.m/
Torque Wrench
TOHNICHI
RTD260CN
60-260cN.m/?
Torque Wrench
KANON
N12LTDK
20-120 Cn.m/ 0.5
Torque Wrench
TOHNICHI
SF3N
0-3N/ 0.1N
Torque Wrench
TOHNICHI
1800CL3
(400 ~ 2000)/20 kgf.cm
Torque Wrench
TOPTUL
ANAM1205
5-50N.m
Torque Wrench
TOPTUL
ANAM0803
1-25N.m
Torque Wrench
KANON
N250QLK
25N.m
Torque Wrench
KANON
N500QLK
50N.m
Torque Wrench
KANON
N380RSPK
26N.m
Torque Wrench
CDI
3503NLDNSS
Torque Wrench
TOPTUL
ANAG1615
30~150Ft-LB/2Ft-LB
Torque Wrench
TOPTUL
ANAM1610
10-100Nm/0.25Nm
Torque Wrench
KANON
N 250 QLK
(5 to 25) N.m/ 0.2 N.m
Torque Wrench
NORBAR
60
(8 to 60) N.m/ 1 N.m
Torque Wrench
KANON
N 60 QLK
(2 to 6) N.m/ 0.1N.m
Torque Wrench
TOPTUL
ANAF1635
70 ~ 350Nm/ 2.5N.m
Torque Wrench
TOPTUL
ANAM 1205
Torque Wrench
TOPTUL
ANAM 0803
Torque Wrench
KANON
N1400QLK
Torque Wrench
KANON
N 1400 QLK
Torque Wrench
CDI TORQUE
602NMRHSS
10~60N.m/ 0.5N.m
Torque Wrench
CDI
602NMRMHSS
0~60N.m
Torque Wrench
KANON
N670 RSPK
50N.m
Torque Wrench
KANON
N380 RSPK
26N.m
Torque Wrench
CDI
3403NMRMHSS
Torque Wrench
KANON
N450QLK
Torque Wrench
KANON
N900QSPK
TESTER 50N.m
Torque Wrench
KANON
N1400QSPK
100N.m
Torque Wrench
KANON
N4400SPCK
320 N.m
Torque Wrench
KANON
N5600QSPK
493 N.m
Torque Wrench
KANON
N2800QSPK
237 N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
CL12N4X8D
2 ~12 N.m, 0.1 N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
2FTD2-S
Torque Wrench
TOHNICHI
225QL3LS
Torque Wrench
TOHNICHI
120DB4
Torque Wrench
TOHNICHI
230 DB3
Torque Wrench
TOHNICHI
450 DB3
Torque Wrench
TOHNICHI
450DB3
Torque Wrench
TOHNICHI
DB100N
10 - 100/1 N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
120DB3
10-120 kgf.cm/2 kgf.cm
Torque Wrench
KANON
120TOK
Torque Wrench
TOHNICHI
15DB3
15/0.2 kgf.cm
Torque Wrench
MC MASTER
DT75FA
Torque Wrench
CDI
501MRMH
10 - 50 lbf.in
Torque Wrench
MOUNTZ
TB
25 - 50 ozf.in
Torque Wrench
TOHNICHI
60DB4
60kgf.cm
Torque Wrench
TOHNICHI
1800 DB3
200~1800 kgf.cm/20kgf.cm
Torque Wrench
TOHNICHI
900 DB3
100~1000kgf.cm/10 kgf.cm
Torque Wrench
TOHNICHI
60 DB4
10~60kgf.cm/1kgf.cm
Torque Wrench
TOHNICHI
QLLS100N4
20~100N.m/ 1N.m (48 N.m)
Torque Wrench
TOHNICHI
QLLS50N
10~50N.m/ 0.5N.m (20 N.m)
Torque Wrench
TOHNICHI
SPLS67Nx17
(60 N.m)
Torque Wrench
FACOM
S.208-100
20~100N.m/ 0.25N.m ( 30 N.m)
Torque Wrench
TOHNICHI
1800DB3
Torque Wrench
TOHNICHI
459DB3
Torque Wrench
TOHNICHI
230DB3
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-600I
100 TO 600  IN.LBS
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
2SDR-50I
10 TO 50  IN.LBS
Torque Wrench
SNAP-ON
QD1R200
40 TO 200  IN.LB
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-200I
40 TO 200  IN.LBS
Torque Wrench
TOHNICHI
QL12N4
2 - 12 N.m
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-600I
100 - 600 lbf.in
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
2SDR-50I
10 - 50 lbf.in
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-200I
40 - 200 lbf.in
Torque Wrench
SNAPON
QD1R200
40 - 200 lbf.in
Torque Wrench
SNAPON
QD2R1000
200 - 1000 lbf.in
Torque Wrench
SNAPON
QD2R200
40 - 200 lbf.in
Torque Wrench
SNAPON
QD1R50
10 - 50 lbf.in
Torque Wrench
TOHNICHI
DB3N4
0.5 - 3 Nm
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-600I
( 10 to 600 ) in.lbs
Torque Wrench
SNAP-ON
QD1R200
( 40 to 200 ) in.lbs
Torque Wrench
STURTEVANT RICHMONT
3SDR-200I
( 40 to 200 ) in.lbs
Torque Wrench
SNAP-ON
QD2R1000
200 - 1000 in.lb
Torque Wrench
SNAP-ON
QD2R200
40 - 200 in.lb
Torque Wrench
SNAP-ON
QD1R50
10 - 50 in.lb
Torque Wrench
SNAP-ON
QD2R200
40 - 200 in.lb/1 in.lb
Torque Wrench
SNAP-ON
QD1R50
10 - 50 in.lb/0.5 in.lb
Torque Wrench
SNAP-ON
QD2R1000
200 -1000 in.lb/5 in.lb
Torque Wrench
SNAP ON
QD1R50
(10 to 50) lb.in / 0.5 lb.in
Torque Wrench
SNAP ON
QD2R200
(40 to 200) lb.in / 1 lb.in
Torque Wrench
SNAP ON
QD2R1000
(200 to 1000) lb.in / 5 lb.in
Torque Wrench
SNAP-ON
QD1R50
(10 - 50) in.lb,0.5 in.lb
Torque Wrench
TONICHI
DB25N
25N.m/0.5N.m
Torque Wrench
TONICHI
DB1.5N4
1.5N.m/0.02N.m
Torque Wrench
TONICHI
FTD400CN
50cN.m-400cN.m/10cN.m
Torque Wrench
TONICHI
DB12N
12cN.m/0.2cN.m
Torque Wrench
TONICHI
QL12N
12N.m/2N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
F46N
5~46N.m/1N.m/±3%
Torque Wrench
TOHNICHI
SF12N
0~12N.m/0.5N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
F23N
0~23N.m/0.5N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
SF6N
0~6N.m/0.2N.m
Torque Wrench
KANON
N30 TOK
5~30N.m/0.5N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
230F
0~230kgf.cm/5kgf.cm
Torque Wrench
TOHNICHI
SF23N
0~23N.m/0.5N.m
Torque Wrench
KANON
N60QLK
Torque Wrenche
JETCO
EX150F
Torque Wrench
TOHNICHI
QL12N
0-12 N.m
Torque Wrench
TOHNICHI
CDB7N4 x 8D
0-7 N.m


0 nhận xét:

Đăng nhận xét