Quay lại

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Granit Surface Plate, Surface Plate MITUTOYO, SK ANGARA SEIKI, TAEKEONG...

Chuyên mua bán, hiệu chuẩn Granit Surface Plate, Surface Plate MITUTOYO, SK ANGARA SEIKI, TAEKEONG...

Bàn Máp Mitutoyo


E. Description
Maker
Model
Range
Black Granite Surface Plate
MICRON
N/A
1000x750mm
Granit Surface Plate
MITUTOYO
517-314
450x600mm
Granit Surface Plate
TAEKEONG
700x500x100mm
Granite Surface Plate
MITUTOYO
517-107
1000x750 mm
Granite Surface Plate
SK ANGARA SEIKI
Class 0
Granite Surface Plate
TAEKEONG
600-450
Granite Surface Plate
TAEKEONG
N/A
Granite Surface Plate
SUNGJIN ENGINEERING
B-5254
Granite Surface Plate
N/A
1000x2000
1000x2000 mm
Granite Surface Plate
N/A
900x1200
900x1200
Granite Surface Plate
SUNGJIN
500x500
500x500
Granite Surface Plate
SUNGJIN
900X600
900X600
Granite Surface Plate
ZUNGWOO
N/A
1000x800mm
Granite Surface Plate
MITUTOYO
517-206
Surface Plate
N/A
Grade A
Surface Plate
N/A
Grade B
Surface Plate
OTTAVINO
Grade A


0 nhận xét:

Đăng nhận xét