Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Vibration Meter FLUKE, RION, EXTECH, SHOWA...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Vibration Meter FLUKE, RION, EXTECH, SHOWA...

Vibration Meter 

E. Description
Maker
Model
Range
Digital Vibration Meter
SHOWA
1332B
0.01 to 199.9m/s 2; 0.01 to 199.9mm/s RMS; 0.001 to 19.99mm P-P
Digital Vibration Meter
SHOWA
1332A
0.01 to 199.9m/s 2; 0.01 to 199.9mm/s RMS; 0.001 to 19.99mm P-P
Digital Vibration Meter
SHOWA
1332A
Vibration Meter
ACO
Type 3116
Vibration Meter
RION
VM-63
Vibration Meter
EXTECH
407860
ACC 0~100 m/s / 0.1
VEL 0~100 mm/s 0.1
DISP  res: 0.001mm
Vibration Meter
RION
VM-83
MULTI FUNCTION
Vibration Meter
EMIG
505-CBP
Vibration Meter
EMIC
505-CBP
Vibration Test
LANSMONT
7000-10TTVII
Vibration Tester
FLUKE
810
0 nhận xét:

Đăng nhận xét