Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Dial Tension Gauge TECLOCK, OHBA SIKI, KANON, ARVADA...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Dial Tension Gauge TECLOCK, OHBA SIKI, KANON, ARVADA...

Dial Tension Gauge 


E. Description
Maker
Model
Range
Dial Tension Gauge
TECLOCK
DTN-150
0~1.2N/0.05N
Dial Tension Gauge
TECLOCK
DTN-500
0~5N/0.2N
Dial Tension Gauge
TECLOCK
DTN-100
0~1N/0.05N
Dial Tension Gauge
N/A
GW
Tension Gage
OHBASIKI
N/A
3N
Tension Gage
IMADA
DS2-1000N
Tension Gage
JAPAN OHBA SIKI
25N
Tension Gage
JAPAN OHBA SIKI
5N
Tension Gage
JAPAN OHBA SIKI
70N
Tension Gage
YOKOGAWA
20N
Tension Gage
JAPAN OHBA SIKI
100N
Tension Gage
JAPAN OHBA SIKI
10N
Tension Gage
SCHMIDT
ZED-500
Tension Gauge
KANON
TK-2000G
Tension Gauge
CENTRAL
SPS
11 ~ 50 N/cm
Tension Gauge
CMMY
N/A
7~50N/cm
Tension Gauge
CMMY
7~50N/cm
Tension Gauge
CMMY
(7~50)N/cm
(7~50)N/cm
Tension Gauge
SCREEN
STG-75D
Tension Gauge
PROTEC
STG-75D
Tension Gauge
TETKO MAT
7 ~50 N/cm
7 ~20 N/cm /
1 N/cm
20 ~50 N/cm / 2 N/cm
Tension Gauge
OHBASIKI
110
0~110g/2g/
Accuracy: +/-1 graduation
Tension Gauge
MITUTOYO
TGID-S1012B
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
N/A
70N/0.2N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
10N
10N/0.25N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
30N
30N/0.75N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
100N
100N/2N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
20N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
3N
Tension Gauge
OHBA SIKI JAPAN
200N
Tension Gauge
KANON
2000cN
0~2000cN/ 50cN
Tension Gauge
KANON
1000cN
0~1000cN/ 20cN
Tension Gauge
KANON
20000cN
0~20000cN/ 200cN
Tension Gauge
KANON
500cN
0~500cN/ 10cN
Tension Gauge
OHBA SIKI
1000cN
0~1000cN/ 20cN
Tension Gauge
JAPAN OHBASIKI
N/A
0~20N/0.5N
Tension Gauge
ARVADA
N/A
25 ~ 600 g(25-100g/5g:100-600g/10g)
The Clavis Belt Tension
INTEGRATED DISPLAY SYSTEMS
N/A
`

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét