Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Hiệu Chuẩn Indicator Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Indicator Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex, Kroeplin, Unipulse, Tesatast, Vertex, Baker, Citizen, Compac...

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn đồng hồ so Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex, Kroeplin, Unipulse, Tesatast, Vertex, Baker, Citizen, Compac...Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Mahr

Đồng Hồ So Peacock

Đồng Hồ So Teclock

Đồng Hồ So Mitutoyo

Đồng Hồ So Starrett


Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-S112B
12.7/0.001 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-S1012M
12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-S1012B
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-S1012
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-H0560
50mm/0.0005mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-H0530
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-F150HE
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-F150
50mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-F125E
+0.003 mm.
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-F125
25mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C150MXB
0~50.8mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C150MB
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C150EXB
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C125XB
0~25.4mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C112XB
0~12.7mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C112X
0~12.7mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C112E
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C112
0 - 12.7 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1050XB
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1050B
50.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1025XB
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1025B
25/0.01 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1021X
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012XBS
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012XB
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012X
0 ~12.7mm/ 0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012M
12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
IDC-1012M
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012CX
12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012CB
12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012BS
12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012B
Đồng Hồ So
MITUTOYO
ID-C1012
12.7 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
543-460B
0 ~ 50.8mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
543-250
( 0 - 12 ) mm , 0.001 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-517
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-515
1mm/0.01mm/10μm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-501
0~0.14mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-455
0~100/0.002mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-425
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-424
0~0.25mm/0.01
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-415T
0~50/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-415E
0 - 1 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-415
1mm/0.01mm/10μm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-405E
0~100/0.002mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-405
0~0.2mm/0.002mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-404L
0.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-404E
0~40/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-404
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-401
Đồng Hồ So
MITUTOYO
513-101
0~0.07mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
503-404
0 T0 0.8 MM/0.01MM
Đồng Hồ So
MITUTOYO
3062S-19
0~100mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
3058S-19
Đồng Hồ So
MITUTOYO
243-250
(0 to 12) mm, 0.001 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2119S-10
5mm/0.001mm(0-100-0)
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2118S-10
0 TO 5 MM, +/- 0.01 MM
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2110S-10
1 mm/ 0.001 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2110F
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2109S-10
0 to 1mm/1µm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2109F
1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2050S
20/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2048-10
10/0.01 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2046S-15
10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2046S-08
0~10mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2046S
10mm/0.01mm/0.013mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2046F
0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2046-08
0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2044S
5mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2044F-60
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2019F
1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
2972
0 to 1mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1921
0~1''/0.001''( IN)
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1045S
5/0.01 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1044S
( 0 to 5)/0.01  mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1044F-10
5 mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1040F
0~3.5mm/0.01mm
Đồng Hồ So
MITUTOYO
1003
0~4mm/0.01mm
Đồng Hồ So
TECLOCK
TMD-1
0-5 mm/0.01 mm
Đồng Hồ So
TECLOCK
TM-5210
0.0400mm/0.0005mm
Đồng Hồ So
TECLOCK
TM-102
1 mm
Đồng Hồ So
TECLOCK
SMD-565J
Đồng Hồ So
TECLOCK
N/A
Đồng Hồ So
PEACOCK
PCN-S
0.14mm (0.001mm)
Đồng Hồ So
PEACOCK
PCN-IL
Đồng Hồ So
PEACOCK
PCN-7C
0~0.6mm/0.002mm
Đồng Hồ So
PEACOCK
PCN-7A
0~1.5mm/0.01mm
Đồng Hồ So
PEACOCK
PCM-IL
1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
PEACOCK
N/A
0~4mm/0.01mm
Đồng Hồ So
PEACOCK
LA-5
Đồng Hồ So
PEACOCK
25
0~1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
PEACOCK
DG-257
Đồng Hồ So
PEACOCK
0.01X4MM
0~4mm
Đồng Hồ So
MAHR
MILLIMESS
Đồng Hồ So
MAHR
MARTEST 800 SRM
Đồng Hồ So
MAHR
SUPRAMESS
0.001 in, 0.00002 in
Đồng Hồ So
MAHR
810 SW
0 to 1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MAHR
810 SM
0 to 1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
MAHR
1003
0 to 100 µm/1µm
Đồng Hồ So
MAHR
1000B
0 to 100 µm/1µm
Đồng Hồ So
MAHR
1000A
0 to 200 µm/1µm
Đồng Hồ So
SYLVAC
S233
Đồng Hồ So
SYLVAC
µS229
Đồng Hồ So
SYLVAC
905.4121.10
(0 to 12.5) mm, 0.01 mm
Đồng Hồ So
KROEPLIN
ID1010
Đồng Hồ So
KROEPLIN
H220
Đồng Hồ So
UNIPULSE
F490A
0~20kN/0.001kN
Đồng Hồ So
UNIPLUSE
F490
Đồng Hồ So
Holex
0.01/0~10MM
0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
HOLEX
43 1980 10/58B
Đồng Hồ So
HOLEX
43 1980 10/58
Đồng Hồ So
INSIZE
6 JEWELS
0 to 0.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So
GERMANY
MU 52 T
0 to 10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
GERMANY
STOSSGESCHUTZT
(0 to 3) mm, 0.01 mm
Đồng Hồ So
SONY
U60A
0-60mm/0.001mm/+-0.003mm
Đồng Hồ So
TESATAST
SWISS
0-100mm/0.002mm
Đồng Hồ So
VERTEX
N/A
0 ~ 0.8 mm/0.01 mm
Đồng Hồ So
GIROD
N/A
0~±0.4mm/0.01mm
Đồng Hồ So
KAFER
M2 TOP 'S'
Đồng Hồ So
RAMBOLD
M04/9ST
0 to 80 µm/10µm
Đồng Hồ So
HENGLIANG
JEWELS
0~1mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So
BAKER
J02
0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
GIROD
GIROD-TAST
Đồng Hồ So
SWISS
DIGICO 19
0-100 MM/0.001 mm
Đồng Hồ So
N/A
CLASS III
Đồng Hồ So
CITIZEN
C-106N
5mm/0.01mm/0.01mm
Đồng Hồ So
BONGSHIN
BS-7300
Đồng Hồ So
MERCER
51
0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So
COMPAC
367
Đồng Hồ So
OTMT
3 MM
Đồng Hồ So
DIATEST
1M
1mm/0.001mm
Đồng Hồ So
BATY
0.2 MM