Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Các Loại Depth Gauge Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK...

Chuyên nhận hiệu chuẩn, mua bán, sửa chữa các loại Depth Gauge Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK, MC, Preisser, Insize...


Description
Maker
Model
Range
Vernier Depth Gage
HOREX
N/A
0-200mm/0.05mm
Depth Gage
KANON
EDP15J
0-150mm/0.01mm
Vernier Depth Gage
KANON
20P
20cm/0.05mm
Vernier Depth Gage
KANON
15P
0~15cm/0.05mm
Depth Gauge
MOORE&WRIGHT
172-01
Depth Gauge
MC-CHINA
0 - 200 MM
200 mm
Digital Depth Gage
MAHR
30EWN
300/0.01 mm
Digimatic Depth Tester
NAKAMURA
FDP15 J
0-150 mm/d=0.01mm
Vernier Depth Gauges
PREISSER
ID-NR
150/0.05 mm
Depth Gage
SK
N/A
0~30mm/0.05

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com


Hiệu Chuẩn Depth Gauges Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại Depth Gauge Mitutoyo.
Description
Maker
Model
Range
Depth Gauge
MITUTOYO
VDS-6''DCX
Depth Micrometer
MITUTOYO
129-110
0~25mm/0.01mm
Depth Micrometer
MITUTOYO
128-101
0~25mm/0.01mm
Depth Micrometer
MITUTOYO
129-154
Depth Micrometer
MITUTOYO
25 MM
25mm/0.01mm
Dial Depth Gage
MITUTOYO
7211
`
Digimatic Depth Gage
MITUTOYO
VDS-20DCX
0 - 200mm 0.01mm/±0.02mm
Digimatic Depth Gage
MITUTOYO
VDS-15DCX
0 - 150mm 0.01mm/±0.02mm
Vernier Depth Gage
MITUTOYO
527-202
0~200mm/ 0.05mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
300MM
300/0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-203
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-204
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-205
(0 to 300) mm, 0.05 mm

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

Hiệu Chuẩn Các Loại Thước Đo Sâu Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK...

Chuyên nhận hiệu chuẩn, mua bán, sửa chữa các loại thước đo sâu Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK, MC, Preisser, Insize...
Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Thước Đo Sâu
HOREX
N/A
0-200mm/0.05mm
Thước Đo Sâu
KANON
EDP15J
0-150mm/0.01mm
Thước Đo Sâu
KANON
20P
20cm/0.05mm
Thước Đo Sâu
KANON
15P
0~15cm/0.05mm
Thước Đo Sâu
MOORE&WRIGHT
172-01
Thước Đo Sâu
MC-CHINA
0 - 200 MM
200 mm
Thước Đo Sâu
MAHR
30EWN
300/0.01 mm
Thước Đo Sâu
NAKAMURA
FDP15 J
0-150 mm/d=0.01mm
Thước Đo Sâu
PREISSER
ID-NR
150/0.05 mm
Thước Đo Sâu
SK
N/A
0~30mm/0.05

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

Hiệu Chuẩn Thước Đo Sâu Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại thước đo sâu Mitutoyo.

Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
VDS-6''DCX
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
129-110
0~25mm/0.01mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
128-101
0~25mm/0.01mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
129-154
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
25 MM
25mm/0.01mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
7211
`
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
VDS-20DCX
0 - 200mm 0.01mm/±0.02mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
VDS-15DCX
0 - 150mm 0.01mm/±0.02mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
527-202
0~200mm/ 0.05mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
300MM
300/0.05 mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
527-203
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
527-204
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Thước Đo Sâu
MITUTOYO
527-205
(0 to 300) mm, 0.05 mm

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com