Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo

Spring dial scales - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

ĐLVN 27: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Ẩm Của Thóc, Gạo, Ngô và Cà Phê

Moiture meters for paddy rice, rice, maize and coffee
Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 27: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Ẩm Của Thóc, Gạo, Ngô và Cà Phê, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

ĐLVN 24: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Điện Áp Đo Lường

Voltage Transformers for Measurement and Protection
Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 24: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Điện Áp Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

ĐLVN 18-1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Dòng Đo Lường

Current transformers for measurement and protection
Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 18-1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Dòng Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

ĐLVN 151: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Va Đập

Pendulum impact test machines - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 151: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Va Đập, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

ĐLVN 150: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Thử Cường Độ Bê Tông Bằng Phương Pháp Bật Nẩy

Concrete strength test instruments with rebound method 

Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 150: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Thử Cường Độ Bê Tông Bằng Phương Pháp Bật Nẩy, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới: