Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Nổ Bìa HUNGTA, COMETECH...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Nổ Bìa HUNGTA, COMETECH...

Máy Nổ Bìa

V. Description
Maker
Model
Range
Máy Nổ Bìa
HUNGTA
HT-8020B
Máy Nổ Bìa
COMETECH
QC-115D
0~100kgf/cm2/0.01


Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét