Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

ĐLVN 88: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Nhiệt Độ Không Khí Kiểu Cảm Biến

Measuring instruments for measure temperature of air 

Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 88: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Nhiệt Độ Không Khí Kiểu Cảm Biến, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

ĐLVN 89: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Ồn

Sound level meters - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 89: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Ồn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

ĐLVN 87: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Độ Ẩm Không Khí

Hygrometers 

Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 87: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Độ Ẩm Không Khí, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

ĐLVN 90: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Bụi

Dust measuring instruments - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 90: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Bụi, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 92: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Vận Tốc Gió

Wind velocity measuring instruments - methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 92: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Vận Tốc Gió, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 93: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Vận Tốc Dòng Chảy

Flow velocity measuring instruments - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 93: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Vận Tốc Dòng Chảy, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 94: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Xăng Dầu

Flow meters for oils and oil products - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 94: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Xăng Dầu, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

ĐLVN 255: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Động

Automatic level gauges for oil products

Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 255: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Độngxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

ĐLVN 253: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Đo Khí Công Nghiệp

Industrial gas meters - Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 253: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Đo Khí Công Nghiệpxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 251: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Nước Lạnh Có Cơ Cấu Điện Tử

Cold water meter with electronic devices – Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 251: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Nước Lạnh Có Cơ Cấu Điện Tửxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 118: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Taximet

Taximeters - Testing procedures


Để tải và xem thêm ĐLVN 118: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Taximetxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 73: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Xoay Chiều Kiểu Điện Tử

Alternating current static watt-hour meters

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 73: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Xoay Chiều Kiểu Điện Tửxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 73: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Công Tơ Xoay Chiều Kiểu Điện Tử(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 238: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Xăng Dầu, Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏ

Flow meters for oils and oil products - Testing Procedures


Để tải và xem thêm ĐLVN 238: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Xăng Dầu, Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 238: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Xăng Dầu, Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏ(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 252: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Nước Lạnh Có Cơ Cấu Điện Tử

Cold water meter with electronic devices – Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 252: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Nước Lạnh Có Cơ Cấu Điện Tửxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 254: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Đo Khí Công Nghiệp

Industrial gas meters - Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 254: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Đo Khí Công Nghiệpxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

ĐLVN 239: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Đo Khí Dân Dụng Kiểu Màng

Diaphram gas meter - Testing procedures

Để tải và xem thêm ĐLVN 239: 2011 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Đo Khí Dân Dụng Kiểu Màngxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 244: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Nguồn Vật Đen Chuẩn Nhiệt Độ Thấp

Reference low temperature black body source

Methods and means of verification


Để tải và xem thêm ĐLVN 244: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Nguồn Vật Đen Chuẩn Nhiệt Độ Thấpxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 243: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Bình Chuẩn Từng Phần

Scaled Vessels - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 243: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Bình Chuẩn Từng Phầnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 278: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Độ Đục

Turbidity standard solution

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 278: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Độ Đụcxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

ĐLVN 279: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Nồng Độ Oxy Hòa Tan

Dissolved oxygen standard solutions 

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 279: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Nồng Độ Oxy Hòa Tanxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 280: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn pH

pH standard solutions - Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 280: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn pHxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 281: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Tổng Chất Rắn Hòa Tan

Standard solutions of total dissolved solids 

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 281: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Tổng Chất Rắn Hòa Tanxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

ĐLVN 282: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Khí Chuẩn Thành Phần SO2, CO2, CO, NOx

Standard gases of SO2, CO2, CO, NOx

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 282: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Khí Chuẩn Thành Phần SO2, CO2, CO, NOxxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 225: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Tải Trọng Xe Cơ Giới

Weighing scale for load control of vehicles

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 225: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Kiểm Tra Tải Trọng Xe Cơ Giớixin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 259: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Cân Treo Móc Cẩu

Crane scales – Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 259: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Cân Treo Móc Cẩuxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 260: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Treo Móc Cẩu

Crane scales - Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 260: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Treo Móc Cẩuxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)