Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 03 : 1998 - Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải

Conveyor-belt scales - Methods and means of verification

Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ các cân tự động liên tục được lắp trên giàn băng tải, làm việc theo nguyên lý trọng lượng (gọi tắt là cân băng tải), cấp 1 và cấp 2, để xác định khối lượng hàng hoá, vật liệu rời trong quá trình vận chuyển.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Cân Băng Tải - ĐLVN 03 : 1998

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 01 : 2003 - Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét

Taximeters - Methods and eans of verification

Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các loại tắc xi mét điện tử hiện số gắn trên xe tắc xi dùng để tính tiền trong dịch vụ vận chuyển.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003. Xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 264 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động

Vibration Meter – Verification Procedure

 Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định qui trình kiểm định ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa các phương tiện đo sau:

- Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: gia tốc/ vận tốc/ dịch chuyển có dải tần từ: 1 Hz đến 10 kHz và sai số từ 3 % đến 10 %.

- Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: mức gia tốc rung / mức rung dải tần từ (2~80) Hz và có sai số không được vượt quá giá trị sai số cho phép quy định trong bảng 3 - Phụ lục 1.

Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 263 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử

Indicating Digital Pressure Gauge – Verification Procedure

Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa đối với các áp kế điện tử (giá trị áp suất được chỉ thị bằng kỹ thuật số) có phạm vi đo từ - 0,1 Pa đến 250 MPa, độ chính xác không nhỏ hơn 0,1%.


Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014. Xin vui lòng bấm vào đây:

Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 258 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính

Focimeters - Verification procedure

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa

các phương tiện đo tiêu cự kính mắt có phạm vi đo:

Trị số thấu kính: -20 D ÷ +20 D,

Trị số lăng kính: 0  ÷ 10,

Hướng trục của mắt kính loạn: 0o ÷ 180o

Hướng trục của đáy lăng kính : 0o ÷ 360o

Với độ sai lệch lớn nhất cho phép được quy định trong phụ lục 2....

Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014. Xin vui lòng bấm vào đây:

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)
.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Battert Hitester, Bond Testing, Charging Source, DC Holiday Detector, Phase Detector, Ratio Tester, Wave Checker...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Battert Hitester, Bond Testing, Charging Source, DC Holiday Detector, Phase Detector, Ratio Tester, Wave Checker, Coil Tester, Digital Panel Meter, Mobile Communications DC Source, Pencil Hitester, Programmable Auto Safety Tester, Slidacs, Worksurface Tester...
hieu chuan Pencil Hitester HIOKI 3246
Pencil Hitester HIOKI 3246

hieu chuan Battert Hitester HIOKI 3554
Battert Hitester HIOKI 3554

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Kiểm Tra ESD SIMCO, 3M, HAKKO, SURPA, PROSTAT, TREK...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Kiểm Tra ESD, Máy Đo Tĩnh Điện SIMCO, 3M, HAKKO, SURPA, PROSTAT, TREK...


hieu chuan Máy Đo Tĩnh Điện HAKKO 441
Máy Đo Tĩnh Điện HAKKO 441V. Description
Maker
Model
Range
Máy Kiểm Tra ESD
ESD CHECKER
TTS ESD
Máy Kiểm Tra ESD
FOXCONN
CMC121
Máy Kiểm Tra ESD
KOREA
TTS ESD
Máy Kiểm Tra ESD
NOISEKEN
ESS-B3011
Máy Kiểm Tra ESD
SHISHIDO ELECTROSTATIC
STATIRON DX
Máy Kiểm Tra ESD
TTS
TTS ESD
Máy Kiểm Tra ESD
TTS ESD
ESD CHECKER
Máy Đo Tĩnh Điện
EMIT
50597
Máy Đo Tĩnh Điện
KLEINWACHTER
EFM022
Máy Đo Tĩnh Điện
MKS
775
Máy Đo Tĩnh Điện
PROSTAT
PFM-711A
Máy Đo Tĩnh Điện
SIMCO
FMX-002
Máy Đo Tĩnh Điện
SIMCO
FMX-003
Máy Đo Tĩnh Điện
HAKKO
FG-450-02
Máy Đo Tĩnh Điện
KASUGA
KSD-4000
Máy Đo Tĩnh Điện
PROSTAT
PDT-740B
Máy Đo Tĩnh Điện
TREK
520
Máy Đo Tĩnh Điện
3M
716
Máy Đo Tĩnh Điện
BFN
SALM1801D-II
Máy Đo Tĩnh Điện
DESCO
19250
Máy Đo Tĩnh Điện
ELET
498
Máy Đo Tĩnh Điện
ESD PROTECT
15010
Máy Đo Tĩnh Điện
EXALT
498
Máy Đo Tĩnh Điện
HAKKO
498
800kW~9MW
Máy Đo Tĩnh Điện
OK INTERNATIONAL
WBT-02
900K-35MΩ
Máy Đo Tĩnh Điện
SPI
95402
Máy Đo Tĩnh Điện
SURPA
6501
Máy Đo Tĩnh Điện
HAKKO
441B-03
10E5~10E8
Máy Đo Tĩnh Điện
HAKKO
441B
Máy Đo Tĩnh Điện
HAKKO
441
Máy Đo Tĩnh Điện
3M
702
Máy Đo Tĩnh Điện
ESC 670


Hiệu Chuẩn ESD Checker, Static Field Meter, Electrostatic Fieldmeter, Wrist Strap Tester, Footwear Tester, Shoe Tester...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn ESD Checker, Static Field Meter, Electrostatic Fieldmeter, Wrist Strap Tester, Footwear Tester, Shoe Tester SIMCO, NOISEKEN, DESCO, 3M, HAKKO, SURPA, ESD PROTECT, PROSTAT, TTS...

hieu chuan Electrostatic Field Meter SIMCO FMX-003
Electrostatic Field Meter SIMCO FMX-003

Hiệu Chuẩn Tesla Meter, Gauss Meter, Máy Đo Từ Thông KANETEC, MAGNA, HENGTONG...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Tesla Meter, Gauss Meter, Máy Đo Từ Thông KANETEC, MAGNA, HENGTONG...


hieu chuan Tesla Meter KANETEC TM-701
Tesla Meter KANETEC TM-701


V. Description
E. Description
Maker
Model
Máy Đo Từ Thông
Tesla Meter
KANETEC
TM-701
Máy Đo Từ Thông
Tesla Meter
KANETEC
TM-501
Máy Đo Từ Thông
Gauss Meter
MAGNA
MG-701
Máy Đo Từ Thông
Gauss Meter
HENGTONG
HT201