Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Digital Tachometer, Photo/Contact Tachometer SHIMPO, LUTRON, HIOKI, TESTO...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Digital Tachometer, Photo/Contact Tachometer SHIMPO, LUTRON, HIOKI, TESTO...

Tachometer

E. Description
Maker
Model
Range
Digital Laser Tachometer
ALLURIS
SMT-200LBU
Digital Tachometer
ONO SOKKI
HT-5500
6 to 99999rms
Digital Tachometer
KONEX
EE-2N
Digital Tachometer
SHIMPO
DT-105N
Digital Tachometer
LUTRON
DT-2234A
Laser Tachometer Set
SKF
TMRT1
Photo/Contact Tachometer
LUTRON
DT-2238
Multi Range
Tacho Hi Tester
HIOKI
3403
(0 to 20000) r/min
Tachometer
TESTO
465
Advanced Tachometer
ONOSOKKI
FT-2500


0 nhận xét:

Đăng nhận xét