Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Digital Force Gage, Force Measurement IMADA, SHIMPO, AIKOH...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Digital Force Gage, Force Measurement IMADA, SHIMPO, AIKOH, ALGOL, LUTRON, EXTECH, AVIO...

Digital Force Gage IMADA

E. Description
Maker
Model
Range
Analog Force Gauge
AIGU
NK-200
Analog Force Gauge
ALGOL
NK-500
50KG
Digital Force Gage
IMADA
DPS-2
(0 to 2) kg / 0.001 kg
Digital Force Gage
SHIMPO
FGP-20
Digital Force Gage
AIKOH
SX-50
Digital Force Gauge
AIKOH
RX-10
Digital Force Gauge
IMADA
Z2S
0~2N/0.001N
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGPX-10
0~10kg/0.01kg
Digital Force Gauge
IMADA
DS2-20N
0 ~ 20N/0.01
Digital Force Gauge
IMADA
ZTS-LM-200NI
0~200N/0.01N
Digital Force Gauge
IMADA
DPX-5T
0~5kg/0.001kg
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGJ-50
0~50kgf0.01kgf
Digital Force Gauge
IMADA
Z2-50N
0~50 N/ 0.01 N
Digital Force Gauge
IMADA
Z2-500N
0~500N/0.1N
(0~50kgf)
Digital Force Gauge
IMADA
ZPH-5000N
0~5000N/0.1
(0~500Kgf/0.1)
Digital Force Gauge
IMADA
DPS-100R
0~100kg/0.1kg
Digital Force Gauge
IMADA
DPZ-200N
0~200N/0.1N
Digital Force Gauge
IMADA
DS2-200N
0 ~20kg/ 0.01kg
Digital Force Gauge
MECMESIN
AFG-500N
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGN-20B
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGJN-5
±50N/0.01N
Digital Force Gauge
IMADA
DS2-2N
0-2N/0.001N
Digital Force Gauge
AIKOH
RX-50
50/0.01 kgf
Digital Force Gauge
IMADA
Z2-200N
Digital Force Gauge
N/A
HF-1000
0~1000N/1N
Digital Force Gauge
N/A
HF-200
0-200N/0.1N
Digital Force Gauge
CHINA
HF-200
20Kg/0.01 Kg / 1kg=1.03
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGN-100HB
0-100 KgF/0.1 kgF
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGP-10
0-10 KgF/0.01 KgF
Digital Force Gauge
IMADA
ZP-1000N
0-100 kgf
Digital Force Gauge
SHIMPO
FGC-2B
2 kg/0.001
Digital Force Gauge
INSPEX
IPX-808
0~50 kgf/ 0.01kgf
Digital Force Gauge
IMADA
ZP-200N
0-200N
Digital Force Gauge
IMADA
DPS-20
20kgf/0.01kgf
Force Gauge
AVIO
FG-300G
0~ 4900N/ 10N
Force Gauge
AVIO
FG-400
0~196N/0.1N
Force Gauge
AVIO
FG-300A
Force Gauge
LUTRON
FG-5005
0-5000 g/1g
Force Gauge
EXTECH
475044
20KG/0.01KG
Force Measurement
IMADA
DS2-500N
0~50 kgf/ 0.01 kgf
Force Measurement
IMADA
DS2-50N
0~5kgf/0.001
Force Measurement
IMADA
50kgf
Force Measurement
AIKOH
100N
Handy Force Gauge
ALGOL
HF-50
50KG
Digital Force Analyzer
IMADA
FA PLUS
0~50 N/ 0.01 N

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Điện - Điện Tử
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Cơ Khí
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Lực - Độ Cứng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khối Lượng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Độ Dài
Hiệu Chuẩn Thiết Bị RF/TV/Video
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Quang Học
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Nhiệt Độ
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Áp Suất
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Y Tế/ Hóa Học/ Môi Trường/ Khá...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét