Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Auto Spring Tester FUJII, SHOWA, DEAKYUNG, AIKOH...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Auto Spring Tester FUJII, SHOWA, DEAKYUNG, AIKOH...

Spring Tester 


E. Description
Maker
Model
Range
Auto Spring Tester
FUJII CO.,LTD
FMC-A2L
20 N
Auto Spring Tester
FUJII CO.,LTD
FMC-A5L
50 N
Spring Checker
SHOWA
SH-N50
0~50kgf/0.01kgf
Spring Pull Gauge
JAPAN MEASURING SYSTEM
ECO-100N-E
Spring Tester
CHINA
TLS-100
100 N/0.1N
Spring Tester
DEAKYUNG
QSP-300
Spring Tester
FUJII CO.,LTD
FMC-A50D
500 N
Spring Tester
AIKOH
SHR II 10
0-100N/0.001N

0 nhận xét:

Đăng nhận xét