Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy IMADA, AIKOH, ATTONIC, ALGOL, SUCCESS...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy IMADA, AIKOH, ATTONIC, ALGOL, SUCCESS...

Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy


V. Description
Maker
Model
Range
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
CHINA
NK-500
0~50kg/0.5kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
TRUE SOLTEC
PT100
5~100kg/0.1
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
N/A
NK-200
0~20kg/ 0.2kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ALGOL
NK-200
0~20kg/0.2kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
SUNDOO
SN-300
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
AIKOH
AE-20
0~20kg/0.1kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ATTONIC
AP-3
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
AIGU
NK-300
0-30kg/0.2kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
MHM
AWF-10
0~10N/0.1
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
HANDPI
NK-200
20/0.2 kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
HANDPI
NK-500
50 kgf/0.5kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
AIKOH
AEF-20
20 kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ATTONIC
AP-30
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
DS-500N
0-500Kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ALGOL
NK-30
0 ~ 3 kg/0.02kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB
0-30Kgf/250g
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-20kg
20kg/200g
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-20K
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB 20Kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-200
0-200N/2N
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-200N
0-200N/2N
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-10
0-10kgf/1kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-30
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-20Kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
AKOIH
AEF-20
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
PS
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ALGOL
AK-10
0-10 KgF/0.05 KgF
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ALGOL
AK-2
0-2 KgF/0.01 KgF
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ALGOL
AK-5
0-5 KgF/0.02 KgF
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-30K
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
PSM
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB 50Kg
50Kgf/0.5Kgf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
PS300N
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
PS50N
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ATTONIC
AP-20
20kgf/100gf
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-30kg
0~30kg/0.25kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
ATTONIC
AP-5
5 Kg
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-10K
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
AK-30
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB10K
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB20K
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-30 kg
30KGF/250G
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
IMADA
FB-30lb
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
OHBASIKI
2000g
2000 g
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
SUCCESS
AEF-50
Đồng Hồ Đo Lực Kéo Đẩy
SUCCESS
AEF-20

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com


Xem thêm các bài viết liên quan:

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Điện - Điện Tử
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Cơ Khí
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Lực - Độ Cứng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khối Lượng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Độ Dài
Hiệu Chuẩn Thiết Bị RF/TV/Video
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Quang Học
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Nhiệt Độ
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Áp Suất
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Y Tế/ Hóa Học/ Môi Trường/ Khá...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét