Quay lại

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn thước cuộn KOMELON, NIIGATA SEIKI, SK, HOECHSTMASS...

Chuyên mua bán, hiệu chuẩn thước cuộn KOMELON, NIIGATA SEIKI, SK, HOECHSTMASS, HILOCK, GOODMAN, AVATAR, GSTAR...

Thước cuộn 5m


V. Description
Maker
Model
Range
Thước Cuộn
BOSI TOLLS
N/A
0 - 30m/0.2m
Thước Cuộn
KAMLY
XR 70206
0 - 2m/0.1
Thước Cuộn
KOMELON
N/A
0 - 2m/0.1
Thước Cuộn
KOMELON
KR9085
50 m/1mm
Thước Cuộn
RONG SHEN
RA-201
0 - 2m/0.1
Thước Cuộn
OSUKA
5M
5 m
Thước Cuộn
HILOCK
TA-5014
5 m/0.001 m
Thước Cuộn
N/A
TA-5014
5 m/0.001 m
Thước Cuộn
GOODMAN
TA-5014
5 m/0.001 m
Thước Cuộn
N/A
5M
Thước Cuộn
AVATAR
0 ~5000mm/ 1mm
Thước Cuộn
KDS
DURA COAT
Thước Cuộn
NIIGATA SEIKI
TPG-710A
1~6mm/ 0.1mm
Thước Cuộn
NIIGATA SEIKI
710B
4~15mm/ 0.1mm
Thước Cuộn
SK
TPG-710A
1 ~ 6mm/ 0.5mm
Thước Cuộn
SK
TPG-710B
4 ~ 15mm/ 0.5mm
Thước Cuộn
SK
710B
4 - 15 mm
Thước Cuộn
SK
TPG-701A
1 - 6 mm
Thước Cuộn
GSTAR
G-576E
5M/1mm
Thước Cuộn
HOECHSTMASS
N/A
0~150cm/0.1  0~60in/0.1
0 nhận xét:

Đăng nhận xét