Quay lại

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Counting Scale, Bench Weighing Scales CAS, EXCELL, PRECISION, SHINKO, METTLER TOLEDO...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Counting Scale, Bench Weighing Scales CAS, EXCELL, PRECISION, SHINKO, METTLER TOLEDO...


hieu chuan Counting Scale
Counting Scale

hieu chuan Counting Scale
Counting Scale


E. Description
Maker
Model
Range
Bench Scale
CAS
DB-II
60kg/0.01
Bench Weighing Scales
KERN
FKT 6K0.02
6100 g
Compact Precision Scale
OHAUS
V31XH202
200G
Computing Scale
CAS
AD-05
5000g/1g
Counting And Weighing Scale
METTLER TOLEDO
BBK 432-3DXS
600/3100 g
Counting Scale
GSS
GCA-30
30.000Kg/0.001Kg
Counting Scale
EXCELL
ALHIII(H)-3
3000g/0.1
Counting Scale
EXCELL
ALHIII(H)-6
3000g/0.1
Counting Scale
JADEVER
JCE-3K
Counting Scale
TERAOKA
DC-190
Counting Scale
SHINKO
ALC
15 kg/0.5g
Counting Scale
PRECISION
CTS -6000
0 ~ 6000 g/0.1g
Counting Scale
T-SCALE
AHC-6+
0-6kg/0.1g
Counting Scale
SALMON
SWA
15.000Kg/0.0005Kg
Counting Scale
HANGZHOU
JSC-TAC-15
15/0.001kg
Counting Scale
CAS
EC
30kg/1
Counting Scales
CAS
SW-05
0.04~5kg/2g
Dial Scale
NHON HOA
CDH100
100KG/200G
Dial Scale
NHƠN HÒA
CĐH60
60Kg/200g
Digital Balance
OHAUS
ARG223
0~200g/0.001g
Digimatic Handy Scale
PROTEC
TDS-12A
Digital  Counting Scale
UTE
TCS-300
300Kg/0.01Kg
Digital Computing Scale
CAS
10CS
10000g/2g
Digital Computing Scale
CAS
CL2001A
Digital Counting Scale
CAS
50AC
50kg/0.02
Digital Counting Scale
TERAOKA
DC-350
Digital Counting Scale
CAS
TC
10Kg/0.001kg
Digital Counting Scale
CAS
25AC
25Kg/0.005
Digital Counting Scale
UTE
UCA-003
3000g/0.1g
Digital Counting Scale
UTE
NA
0-3kg/0.1g
Digital Counting Scale
UTE
2g/3kg
0-3kg/0.1g
Digital Counting Scale
UTE
UCA-150
150 kg/0.001kg
Digital Counting Scale
TERAOKA SEIKO
DC-788
25 kg
Digital Platform Scales
KUBOTA
KA-10-150V
Digital Scale
JENNING
CJ-600
Digital Scale
TANITA
1475T
0~500g/1g; 500~1200g/2g
Digital Scale
TANITA
KD-160
2000g/1g
Electronic Counting Scale
CAS
5CS
0.04 ~ 5kg/ d=1g
Electronic Counting Scale
MC
TCS-300
0~300kg/ 0.02 kg
Electronic Counting Scale
BSC-M COUNTING
TCS-300
0~300kg/ 0.02 kg
Electronic Counting Scale
UTF
TCS-300
0~150kg/ 0.01 kg
Electronic Counting Scale
AMPUT
APTP417
0 ~ 30 kg/ 1g
Electronic Counting Scale
MY WEIGH
CTS-6000
0~6kg/ d=0.1g
Electronic Counting Scale
EXCELL
ACH
0~6kg/ d=0.2g
Electronic Counting Scale
EXCELL
SN121-II-15
0~15 kg/ d=1g
Electronic Counting Scale
TSCALE
QHC-15+
0~15 kg/ d=0.2 g
Electronic Scale
PUT
APTK461
0.5g-2000g/0.1g
Electronic Scale
TANITA
KD-200
1000G/1G
Electronic Scale
ACOM
AC-100
10 kg/1g
Electronic Scale
TANITA
TLD-101
Electronic Scale
KERN
KB500-2
0-510 g/0.01 g
Electronic Scale
VIBRA
HAW6
6.00kg/d=0.2g
Electronic Scale
CITI
CTG1202
Electronic Scale
BOECO
BBL63
Electronic Scale
UTE
UWA-M
4g-6kg/0.2g
Electronic Scale
AXIS
0~15 Kg/ d=1g (III)
Electronic Scale
INFINITY
15KG
15/0.001 kg
Electronic Scale
CAS
AD-1
100g~30kg/D=E=0.5g
Electronic Scale
TAIWAN
JSC-TSC-03
Electronic Scale
OHAUS
T23P
0 -150 kg/0.02 kg
Electronic Scale
VIBRA
SJ-1200JS
5-1200 g/0.1 g
Electronic Balance
SARTORIUS
TE6101
6100 G / 0.1 G
Electronic Balance
PRECISA
XB2200C
2200 G / 0.01 G
Electronic Balance
SHIMADZU
AEG-220
0~220g/0.0001g
Electronic Weighing Scale
PRIS
JS-30B
200g-30kg/1g
Electronic Weighing Scale
HORSE HEAD BRAND
YP12001
0~1200g/0.1g
Electronic Weighing Scale
CHINA
AWH(SA)
1500/0.1g
Hand Forklift With Scale-Qa
NOVELLTEK
NOVELLTEK2000KG
Health Scale
SANGHAI
TZ120
Manual Scale
VN
300KG
300/0.2 kg
Manual Scale
VN
500KG
500/0.2 kg
Micro Weighing Scale
CAS
MW-II300
300g/0.01g
Micro Weighing Scale
CAS
MW-II
Micro Weighing Scale
CAS
MW II 3000
3000g/0.1g
Portable  Scale
OHAUS
CL501T
0-500g/0.1g
Portable Electronic Scale
TWINS
N/A
20Kg/0.01Kg
Portable Scale
AND
HL-100
Tubular Linear Scale
CHATILLON
IN-50
0 TO 25 kg
Weighing Scale
JADEVER
JWE-30K
0~30kg/1g
Weighing Scale
CAS
MW-2000
2000g/0.1
Weighing Scale
CAS
MW-120
120g/0.01
Weighing Scale
TAIWAN
JZC-15TSE
0-15 kg/0.5g
Weighing Scale
AND
EW-150I
Weighing Scale
JADEVER
JWL-30K
Weighing Scale
NHON HOA
CDH 30
1-30 kg/0.1kg
Weighing Scale
DIGI
DI-166
0-150 kg/0.02kg
Weighing Scales
UWE
GM-1100
1100g/0.1g
Weight Scale
SHINKO
DJ-300TW
0-300g/0.001g
Weighting Scale
VIBRA SHINKO
HAW
30kg/ 1g
Weighting Scale
NHON HOA
CDH-100
Weighting Scale
YAMATO
UDS-1V
0-1500G/1G/1500-3000/2G
Weighting Scale
NHON HOA
CDH5
0~5kg/0.02
Weighting Scale
CAS
MW-200
0.2g~200g/0.1g,0.01
Weighting Scale
CAS
100AC
0~100kg/0.02kg
Weighting Scale
NHON HOA
CDH20
0~20kg/50g
Weighting Scale
NHON HOA
CDH30
Weighting Scale
NHON HOA
CDH-5
Weighting Scale
CAS
DB-1H
Weighting Scale
CAS
DB-60H
Weighting Scale
OHAUS
SPS6001F
0-6000g/0.1g
Weighting Scale
SHINKO
GS
1000g/0.01g
Weighting Scale
AXIS
B15
15kg/1g
Weight Scale Pallet Truck
NOVELLTEK
2000 kg
Floor Scales
CAS
DL-100N
100kg/0.05
Can Dong Ho Lo Xo
NHON HOA
B-04-06-1
50Kg/0.01
Can Dong Ho Lo Xo
NHON HOA
CDH2
Can Dong Ho Loxo
NHON HOA
CDH60
2-60kg/0.2kg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét