Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Tension Meter, Tensile Tester SHIMADZU, YOKOGAWA, SUNGMIN...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Tension Meter, Tensile Tester SHIMADZU, YOKOGAWA, SUNGMIN...

Tensile Tester


E. Description
Maker
Model
Range
Screen Tension Meter
TOTK
MET
Sonic Tension Meter
GATES
507C
10 to 500Hz/0.1 Hz
Tension Meter
YOKOGAWA
T-101-05
Tension Meter
YOKOGAWA
T-101-50
0.5/0.01N
Tension Meter
TROPHY ADVANCE TECH CO.,
CT&AT
200g
Tension Meter
YOKOGAWA
2N
Tension Meter
TROPHY ADVENCE TECH
200g
Tension Tester
U-CAN
UT-2080
100kg/0.01
Tensile Machines
SHIMADZU
AGS-X
100kgf/0.001
Tensile Machines
SHIMADZU
AG-IC 100KN
Tensile Test
SHIMADZU
AGS-J
Tensile Tester
LLOYD
LRX
Tensile Tester
SUNGMIN
SM-TTM-100-PC
Tensile Tester
TINIUS
H5KS-1719
100kgf/0.001kgf
Tensile Tester
MTS INSIGHT
820.001-EL
50N

0 nhận xét:

Đăng nhận xét