Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 100: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III

Nonautomatic Scale Class III - Testing Procedures

ĐLVN 100: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cho cân không tự động cấp chính xác III theo TCVN 4988-1989

Để tải và xem thêm ĐLVN 100: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 100: 2002 - Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét