Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn AC Ammeter, DC Ammeter YOKOGAWA

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn AC Ammeter, DC Ammeter YOKOGAWA.

calibration Ammeter
Ammeter

E. Description
Maker
Model
Range
AC Ammeter
YOKOGAWA
205204
50/100/250 mA
DC Ammeter
YOKOGAWA
201137
0~1A,3,10.30
AC Ammeter
YOKOGAWA
201306
0~1A,5 A
DC Ammeter
YOKOGAWA
205101
30/100/300/1000/3000 mA
DC Amp Meter
YOKOGAWA
201132
10/0.1; 30/0.2; 100/1; 300/2 (uA DC)
DC Amp Meter
YOKOGAWA
201135
10/0.1; 30/0.2; 100/1; 300/2 (mA DC)
DC Amp Meter
YOKOGAWA
205103
10/0.2; 30/0.5; 100/2; 300/5; 1000/20 (mA)
DC Ampere Meter
YOKOGAWA
201137
DC Ampere Meter
ASAHI KEIKI
AP-142-12


0 nhận xét:

Đăng nhận xét