Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm – Temperature & Humidity Chamber ESPEC, LENTON, MEMMERT, MULTIVAC, DEASUNG LEADTECH, TERCHY, HITACHI, TALENTS…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm – Temperature & Humidity  Chamber ESPEC, LENTON, MEMMERT, MULTIVAC, DEASUNG LEADTECH, TERCHY, HITACHI, TALENTS…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
LENTON
EF 11/8B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
MEMMERT
S-30
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
MEMMERT
U-30
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
ESPEC CORP.
PHH-201
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber Machines
MULTIVAC
C200
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber Tester
OHKURA
RM10C
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Constant Temp.& Humid. Chamber
WONJU HITECH
KR-1005C
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Programmable Temp & Humi Chamber
N/A
TMJ-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Salt Spray Test Chamber
SJTOP
SJ-ST-C600
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp. & Humidity Chamber
DEASUNG LEADTECH
TEMI880-11
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature  Humidity  Chamber
TERCHY
THO-800LK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature - Humidity Chamber
KSON
KTHS-715TBFV
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
KSON
KTHC-615TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
1FIRST
OF-THBCO3-02
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PL-3KPH
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PDL-3J
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
HITACHI
EC-15MHHP
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
TALENTS
TTC-D-0111
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
HUAO
HUAO-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
MHU-225LA
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
T6800
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TALENTS
Burn - 1458
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
YUTSAI
SCAO-8D
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TALENTS
ETH4 - B4 -150
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TERCHY
MHU-800LRU
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
KSON
KSKB-415TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
ANGELENTONI
KRYOLAB 500V
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TERCHY
TS-92BDW
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Tester Chamber
TERCHY
MHK-408NK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Thermal Shock Chamber
HITACHI
ES-56L
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Thermo Chamber
TERCHY
MCK-500AC
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp. & Humidity Chamber
DEASUNG LEADTECH
TEMI880-11
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature  Humidity  Chamber
TERCHY
THO-800LK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature - Humidity Chamber
KSON
KTHS-715TBFV
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
KSON
KTHC-615TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
1FIRST
OF-THBCO3-02
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PL-3KPH
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PDL-3J
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
HITACHI
EC-15MHHP
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
TALENTS
TTC-D-0111
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
HUAO
HUAO-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
MHU-225LA
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
T6800
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
GOTECH
GT-7024-NA2
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp/Humidity Charmber
ESPEC
EBE-4HW2P4C-38
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Aging Tester
SUNGMIN
SM-GHC-300LMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com