Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 104: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài

Micrometer Callipers - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 104: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước vặn đo ngoài có giá trị độ chia 0,01 mm, phạm vi đo đến 1000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 104: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 104: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét