Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Digital Anemometer, Calibrator Excitor LUTRON, PROVA, ONO SOKKI, TSI...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Digital Anemometer, Calibrator Excitor LUTRON, PROVA, ONO SOKKI, TSI...

Anemometer

E. Description
Maker
Model
Range
Digital Anemometer
LUTRON
AM-4202
0.4-30.0m/s
Digital Anemometer
PROVA
AVM-05
Digital Anemometer
OMEGA
HHF5000
Anemometer
PROVA
AVM-03
0 To 45 m/s
Anemometer
TECPEL
AVM-715
Anemometer
PROVA
AVM-05
Anemometer
LUTRON
LM-8010
Air Veloci Meter
TSI
8345-M-GB
Calibrator Excitor
ONO SOKKI
VX-1100

0 nhận xét:

Đăng nhận xét