Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn CR Oscillator, Loudspecaker Test Oscillator, Bộ Dao Động CR, Bộ Kiểm Tra Dao Động Âm Thanh KENWOOD, KIKUSUI...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn CR Oscillator, Loudspecaker Test Oscillator, Bộ Dao Động CR, Bộ Kiểm Tra Dao Động Âm Thanh  KENWOOD, KIKUSUI...


hieu chuan Loudspecaker Test Oscillator SIGMA ELTEC SG-3423B
Loudspecaker Test Oscillator SIGMA ELTEC SG-3423B


V. Description
E. Description
Maker
Model
Bộ Dao Động CR
CR Oscillator
KENWOOD
AG-201
Bộ Dao Động CR
CR Oscillator
KENWOOD
AG-203
Bộ Dao Động
Oscillator
KENWOOD
AG-203A
Bộ Dao Động
Oscillator
KENWOOD
AG-203D
Bộ Dao Động RC
RC Oscillator
KIKUSUI
ORC11
Bộ Dao Động
Programmable Oscillator
KIKUSUI
ORC21
Bộ Kiểm Tra Dao Động Âm Thanh
Loudspecaker Test Oscillator
SIGMA ELTEC
SG-3423B

Hiệu Chuẩn Digital Earth Tester, Personal Grounding Tester KYORITSU, KIKUSUI, YOKOGAWA, EXTECH, ELTEX...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Digital Earth Tester, Personal Grounding Tester KYORITSU, KIKUSUI, YOKOGAWA, EXTECH, ELTEX...

calibration Digital Earth Tester KYORITSU 4105A
Digital Earth Tester KYORITSU 4105A


E. Description
Maker
Model
Range
Digital Earth Tester
KYORITSU
4105A
0~2000W/ 0~200 VAC
Digital Earth Tester
KYORITSU
4102A
Earth Continuity Tester
KIKUSUI
TOS6200
Earth Tester
YOKOGAWA
3235
Ground Bond Tester
EXTECH
7315
30 AC A
Personal Grounding Tester
ELTEX
PGT 100
MULTI-FUNCTION

Hiệu Chuẩn Hộp Điện Trở Chuẩn, Điện Trở Chuẩn YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, HIOKI...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Hộp Điện Trở Chuẩn, Điện Trở Chuẩn YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, HIOKI...


hiệu chuẩn Điện Trở Chuẩn Hioki
Điện Trở Chuẩn HiokiV. Description
Maker
Model
Range
Hộp Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2786
Hộp Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2793
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-104
1 mH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-102
100 µH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-108
100 mH
Điện Trở Chuẩn
ANDO
RS-106
10 mH
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.01
10 mΩ, ± 0.03 %
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.001
1 mΩ, ± 0.05 %
Điện Trở Chuẩn
BURSTER
1240-0.1
100 mΩ, ± 0.05 %
Điện Trở Chuẩn
HIOKI
SR-2
Điện Trở Chuẩn
MEECO
H25.3
100MW
Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2792A 04
1Ω
Điện Trở Chuẩn
YOKOGAWA
2792A 06
100 Ω

Hiệu Chuẩn Decade Resistance Box, Standard Self-Inductor, Standard Resistor YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, BURSTER...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Decade Resistance Box, Standard Self-Inductor, Calibration Resistor, Standard Resistor YOKOGAWA, ANDO, BURSTER, BURSTER...

hieu chuan Yokogawa 2786 Series Decade Resistance Boxes
Yokogawa 2786 Series Decade Resistance Boxes


E. Description
Maker
Model
Range
Decade Resistance Box
YOKOGAWA
2786
Decade Resistance Box
YOKOGAWA
2793
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-104
1 mH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-102
100 µH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-108
100 mH
Standard Self-Inductor
ANDO
RS-106
10 mH
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.01
10 mΩ, ± 0.03 %
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.001
1 mΩ, ± 0.05 %
Calibration Resistor
BURSTER
1240-0.1
100 mΩ, ± 0.05 %
Standard Resistor
HIOKI
SR-2
Standard Resistor
MEECO
H25.3
100MW
Standard Resistor
YOKOGAWA
2792A 04
1Ω
Standard Resistor
YOKOGAWA
2792A 06
100 Ω