Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp - Thước Kẹp - ĐLVN 119 : 2003

Thước Cặp - Quy Trình Hiệu Chuẩn
Vernier callipers - Methods and means of calibration
Để được tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo, xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến
Hotline: 098 6868 258
Email: yenbaobs@gmail.comCalibration Calipers Kanon - Flower - Holex - MC - Mora - Shinwa - Insize

Buying and selling, repair, calibration calipers KANON - FOWLER - HOLEX - MC - MORA - SHINWA - STARRETT - SK - QUANGLU - KOREAPLIM - GARANT - INSIZE...Description Maker Model Range
Caliper FOWLER&NSK MAX-CAL 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper GARANT ABS CALIPER 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper GUANG LU 3000002 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper HOLEX 300 MM 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper KANON E-PITA20 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper KANON ULJ-20 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper KANON ULJ-30 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper KANON UL J20
Caliper KANON  30CM 0~300mm/0.05mm
Caliper KANON  100CM 0~1000mm/0.01mm
Dial Caliper Gauge KOREAPLIM OD2050 0~50mm/0.01mm
Digital Caliper MC SD-089
Vernier Caliper MC-CHINA 0 - 150 MM 0~150mm/0.01mm
Three Points Caliper MORA 120-230 MM 120-230 mm / 0.05
Three Points Caliper MORA 200-360 MM 200-360 mm / 0.05
Digimatic Caliper MW CR2032 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper QUANGLU SF2000 0~200mm/0.01mm
Digital Caliper SHINWA 19976
Digital Caliper SK DT200 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper STARRETT 727-6/150 0~150mm/0.01mm

Contact: Ms. Yen
Hotline: 098 6868 258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

Hiệu Chuẩn Thước Cặp - Thước Kẹp KANON - FOWLER - HOLEX - MC - MORA - SHINWA - STARRETT

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn các loại thước cặp, thước kẹp KANON - FOWLER - HOLEX - MC - MORA - SHINWA - STARRETT - SK - QUANGLU - KOREAPLIM - GARANT - INSIZE...


Tên Thiết Bị  Nhà Sản Xuất Quy Cách Dải Đo
Thước Cặp FOWLER&NSK MAX-CAL 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp GARANT ABS CALIPER 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp GUANG LU 3000002 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp HOLEX 300 MM 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp KANON E-PITA20 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp KANON ULJ-20 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp KANON ULJ-30 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp KANON  30CM 0~300mm/0.05mm
Thước Cặp KANON  100CM 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp KOREAPLIM OD2050 0~50mm/0.01mm
Thước Cặp MC SD-089
Thước Cặp MC-CHINA 0 - 150 MM 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MORA 120-230 MM 120-230 mm / 0.05
Thước Cặp MORA 200-360 MM 200-360 mm / 0.05
Thước Cặp MW CR2032 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp QUANGLU SF2000 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp SHINWA 19976
Thước Cặp SK DT200 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp STARRETT 727-6/150 0~150mm/0.01mm

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

Calibration Caliper Mitutoyo

Calibration, repair, sale calipers of Mitutoyo:
Description Maker Model Range
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-10CX 0~100mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-10CPX 0~100mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6CSX 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-681 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-685 0~150mm/0.01mm
Absolute Caliper MITUTOYO NTD13-6''PMX 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-646-50 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6CS 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CPX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6''CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S15CT 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD10-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"CS 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-702-10 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-181-20 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD13-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12-15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 573-121-20 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD13-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD16-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CXW 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-671 0~150mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-312 0~150mm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15 0~150mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-104 0~150mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-320 0~150mm/0.05mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-633-50 0~150mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-101 0~150mm/0.05mm
Absolute Caliper MITUTOYO NTD14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-20PMXW 0~200mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-686 0~200mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-667 0~200mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD20PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CP 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CS 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"BS 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8''CSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PMX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CPX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S8C 0~200mm/0.01mm
Digital Vernier Caliper MITUTOYO 500-182-20 0~200mm/0.01mm
Inside Caliper MITUTOYO NTD 14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Inside Caliper MITUTOYO 536-142 0~200mm/0.01mm
Offset Caliper MITUTOYO NTD10-20PMX 0~200mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-108 0~200mm/ 0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12P-15PMX 0~300mm/ 0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30C 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12"C 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12"CSX 0~300mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-12"PSX 0~300mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-30PM 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CDN-P30PMX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12''PMX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PSX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12PSX 0~300mm/0.01mm
Digital Vernier Caliper MITUTOYO 500-152 0~300mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-648-50 0~300mm/0.02mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-673 0~300mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-119 0~300mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-109 0~300mm/0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFC-45G 0~400mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-18"C 0~450mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-45C 0~450mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-60C 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-24"C 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-506-10 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 551-206-10 0~600mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-501 0~600mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO N60 0~600mm/0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CDN-75C 0~750mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-502-10 0~1000mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-40C 0~1000mm/0.01mm
Digimatic High Capacity Caliper MITUTOYO CD-100C 0~1000mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-502 0~1000mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFC-150G 0~1500mm
Vernier Caliper MITUTOYO 155CM 155 cm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFG-200G (20) 2000 mm/ 0.01 mm
Internal Dial Caliper Gauges MITUTOYO 209-652 5-15 MM/0.01 mm
Internal Dial Caliper Gauges MITUTOYO 209-600 30-50 MM/0.01 mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-122 15cm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PKX  
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-24C  
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8''CX  
Digimatic Caliper MITUTOYO 60 CM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 100 CM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 530-118  
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD10-20C  
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-171  
Digimatic Caliper MITUTOYO 200 MM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-181  
Offset Caliper MITUTOYO NTD10-30PMX  
Offset Centerline Caliper MITUTOYO 536-107  
Contact: Ms. Yen
Hotline: 098 6868 258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

Hiệu Chuẩn Thước Cặp - Thước Kẹp Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại thước cặp, thước kẹp điện tử, cơ khí của Mitutoyo.


Tên Thiết Bị  Nhà Sản Xuất Quy Cách Dải Đo
Thước Cặp MITUTOYO CD-10CX 0~100mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-10CPX 0~100mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-681 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-685 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-6''PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-646-50 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6CS 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CPX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6''CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S15CT 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"CS 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-702-10 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-181-20 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12-15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 573-121-20 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD16-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CXW 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-671 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-312 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-104 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-320 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-633-50 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-101 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20PMXW 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-686 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-667 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD20PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CP 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CS 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"BS 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8''CSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CPX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S8C 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-182-20 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD 14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 536-142 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-20PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-108 0~200mm/ 0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12P-15PMX 0~300mm/ 0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30C 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"C 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"CSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PM 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CDN-P30PMX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12''PMX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-152 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-648-50 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-673 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-119 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-109 0~300mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO CFC-45G 0~400mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-18"C 0~450mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-45C 0~450mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-60C 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-24"C 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-506-10 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 551-206-10 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-501 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO N60 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 515-556-2 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO CDN-75C 0~750mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-502-10 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-40C 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-100C 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-502 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CFC-150G 0~1500mm
Thước Cặp MITUTOYO 155CM 155 cm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CFG-200G (20) 2000 mm/ 0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 209-652 5-15 MM/0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 209-600 30-50 MM/0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-122 15cm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PKX
Thước Cặp MITUTOYO CD-24C
Thước Cặp MITUTOYO CD-8''CX
Thước Cặp MITUTOYO 60 CM
Thước Cặp MITUTOYO 100 CM
Thước Cặp MITUTOYO 530-118
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-20C
Thước Cặp MITUTOYO 500-171
Thước Cặp MITUTOYO 200 MM
Thước Cặp MITUTOYO 500-181
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-30PMX
Thước Cặp MITUTOYO 536-107

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com