Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Lực Căng TECLOCK, KANON, CMMY, OHBA SIKI, MITUTOYO...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Lực Căng TECLOCK, KANON, CMMY, OHBA SIKI, MITUTOYO...


Đồng Hồ Đo Lực Căng

V. Description
Maker
Model
Range
Đồng Hồ Đo Lực Căng
TECLOCK
DTN-150
0~1.2N/0.05N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
TECLOCK
DTN-500
0~5N/0.2N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
TECLOCK
DTN-100
0~1N/0.05N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
N/A
GW
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBASIKI
N/A
3N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
IMADA
DS2-1000N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBA SIKI
25N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBA SIKI
5N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBA SIKI
70N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
YOKOGAWA
20N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBA SIKI
100N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBA SIKI
10N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
SCHMIDT
ZED-500
Đồng Hồ Đo Lực Căng
KANON
TK-2000G
Đồng Hồ Đo Lực Căng
CENTRAL
SPS
11 ~ 50 N/cm
Đồng Hồ Đo Lực Căng
CMMY
N/A
7~50N/cm
Đồng Hồ Đo Lực Căng
CMMY
7~50N/cm
Đồng Hồ Đo Lực Căng
CMMY
(7~50)N/cm
(7~50)N/cm
Đồng Hồ Đo Lực Căng
SCREEN
STG-75D
Đồng Hồ Đo Lực Căng
PROTEC
STG-75D
Đồng Hồ Đo Lực Căng
TETKO MAT
7 ~50 N/cm
7 ~20 N/cm / 1 N/cm
20 ~50 N/cm / 2 N/cm
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBASIKI
110
0~110g/2g/Accuracy: +/-1 graduation
Đồng Hồ Đo Lực Căng
MITUTOYO
TGID-S1012B
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
N/A
70N/0.2N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
10N
10N/0.25N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
30N
30N/0.75N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
100N
100N/2N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
20N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
3N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI JAPAN
200N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
KANON
2000cN
0~2000cN/ 50cN
Đồng Hồ Đo Lực Căng
KANON
1000cN
0~1000cN/ 20cN
Đồng Hồ Đo Lực Căng
KANON
20000cN
0~20000cN/ 200cN
Đồng Hồ Đo Lực Căng
KANON
500cN
0~500cN/ 10cN
Đồng Hồ Đo Lực Căng
OHBA SIKI
1000cN
0~1000cN/ 20cN
Đồng Hồ Đo Lực Căng
JAPAN OHBASIKI
N/A
0~20N/0.5N
Đồng Hồ Đo Lực Căng
ARVADA
N/A
25 ~ 600 g(25-100g/5g:100-600g/10g)
Đồng Hồ Đo Lực Căng
INTEGRATED DISPLAY SYSTEMS
N/A
`

0 nhận xét:

Đăng nhận xét