Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Lực IMADA, SHIMPO, LUTRON, AIKOH, EXTECH...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Lực IMADA, SHIMPO, LUTRON, AIKOH, EXTECH...


IMADA DS2-4 Force Gauge

V. Description
Maker
Model
Range
Đồng Hồ Đo Lực
AIGU
NK-200
Đồng Hồ Đo Lực
ALGOL
NK-500
50KG
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DPS-2
(0 to 2) kg / 0.001 kg
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGP-20
Đồng Hồ Đo Lực
AIKOH
SX-50
Đồng Hồ Đo Lực
AIKOH
RX-10
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
Z2S
0~2N/0.001N
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGPX-10
0~10kg/0.01kg
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DS2-20N
0 ~ 20N/0.01
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
ZTS-LM-200NI
0~200N/0.01N
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DPX-5T
0~5kg/0.001kg
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGJ-50
0~50kgf0.01kgf
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
Z2-50N
0~50 N/ 0.01 N
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
Z2-500N
0~500N/0.1N
 (0~50kgf)
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
ZPH-5000N
0~5000N/0.1
(0~500Kgf/0.1)
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DPS-100R
0~100kg/0.1kg
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DPZ-200N
0~200N/0.1N
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DS2-200N
0 ~20kg/ 0.01kg
Đồng Hồ Đo Lực
MECMESIN
AFG-500N
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGN-20B
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGJN-5
±50N/0.01N
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DS2-2N
0-2N/0.001N
Đồng Hồ Đo Lực
AIKOH
RX-50
50/0.01 kgf
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
Z2-200N
Đồng Hồ Đo Lực
N/A
HF-1000
0~1000N/1N
Đồng Hồ Đo Lực
N/A
HF-200
0-200N/0.1N
Đồng Hồ Đo Lực
CHINA
HF-200
20Kg/0.01 Kg / 1kg=1.03
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGN-100HB
0-100 KgF/0.1 kgF
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGP-10
0-10 KgF/0.01 KgF
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
ZP-1000N
0-100 kgf
Đồng Hồ Đo Lực
SHIMPO
FGC-2B
2 kg/0.001
Đồng Hồ Đo Lực
INSPEX
IPX-808
0~50 kgf/ 0.01kgf
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
ZP-200N
0-200N
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DPS-20
20kgf/0.01kgf
Đồng Hồ Đo Lực
AVIO
FG-300G
0~ 4900N/ 10N
Đồng Hồ Đo Lực
AVIO
FG-400
0~196N/0.1N
Đồng Hồ Đo Lực
AVIO
FG-300A
Đồng Hồ Đo Lực
LUTRON
FG-5005
0-5000 g/1g
Đồng Hồ Đo Lực
EXTECH
475044
20KG/0.01KG
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DS2-500N
0~50 kgf/ 0.01 kgf
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
DS2-50N
0~5kgf/0.001
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
50kgf
Đồng Hồ Đo Lực
AIKOH
100N
Đồng Hồ Đo Lực
ALGOL
HF-50
50KG
Đồng Hồ Đo Lực
IMADA
FA PLUS
0~50 N/ 0.01 N

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Điện - Điện Tử
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Cơ Khí
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Lực - Độ Cứng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khối Lượng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Độ Dài
Hiệu Chuẩn Thiết Bị RF/TV/Video
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Quang Học
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Nhiệt Độ
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Áp Suất
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Y Tế/ Hóa Học/ Môi Trường/ Khá...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét