Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 108: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Lực

Force Measuring Instruments - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 108: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Lực

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại phương tiện đo lực có cấp chính xác 0,5; 1; 2; 3.

Để tải và xem thêm ĐLVN 108: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Lực, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 108: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Lực


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét