Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 119: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp

Vernier Callipers - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 119: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước cặp có giá trị độ chia 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm; 0,01 mm, phạm vi đo đến 1000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 119: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 119: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét