Quay lại

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Cân Sàn, Cân Đếm, Cân Đồng Hồ Lò Xo Nhơn Hoàn, CAS, OHAUS, EXCELL, TERAOKA...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Cân Sàn, Cân Đếm, Cân Đồng Hồ Lò Xo Nhơn Hoàn, CAS, OHAUS, EXCELL, TERAOKA...

hiệu chuẩn Cân Đếm
Cân Đếm


V. Description
Maker
Model
Range
Cân Sàn
CAS
DB-II
60kg/0.01
Cân Sàn
KERN
FKT 6K0.02
6100 g
Cân Điện Tử
OHAUS
V31XH202
200G
Cân Đếm
CAS
AD-05
5000g/1g
Cân Đếm
METTLER TOLEDO
BBK 432-3DXS
600/3100 g
Cân Đếm
GSS
GCA-30
30.000Kg/
0.001Kg
Cân Đếm
EXCELL
ALHIII(H)-3
3000g/0.1
Cân Đếm
EXCELL
ALHIII(H)-6
3000g/0.1
Cân Đếm
JADEVER
JCE-3K
Cân Đếm
TERAOKA
DC-190
Cân Đếm
SHINKO
ALC
15 kg/0.5g
Cân Đếm
PRECISION
CTS -6000
0 ~ 6000 g/0.1g
Cân Đếm
T-SCALE
AHC-6+
0-6kg/0.1g
Cân Đếm
SALMON
SWA
15.000Kg/
0.0005Kg
Cân Đếm
HANGZHOU
JSC-TAC-15
15/0.001kg
Cân Đếm
CAS
EC
30kg/1
Cân Đếm
CAS
SW-05
0.04~5kg/2g
Cân Điện Tử
NHON HOA
CDH100
100KG/200G
Cân Điện Tử
NHƠN HÒA
CĐH60
60Kg/200g
Cân Điện Tử
OHAUS
ARG223
0~200g/0.001g
Cân Điện Tử
PROTEC
TDS-12A
Cân Đếm
UTE
TCS-300
300Kg/0.01Kg
Cân Đếm
CAS
10CS
10000g/2g
Cân Đếm
CAS
CL2001A
Cân Đếm
CAS
50AC
50kg/0.02
Cân Đếm
TERAOKA
DC-350
Cân Đếm
CAS
TC
10Kg/0.001kg
Cân Đếm
CAS
25AC
25Kg/0.005
Cân Đếm
UTE
UCA-003
3000g/0.1g
Cân Đếm
UTE
NA
0-3kg/0.1g
Cân Đếm
UTE
2g/3kg
0-3kg/0.1g
Cân Đếm
UTE
UCA-150
150 kg/0.001kg
Cân Đếm
TERAOKA SEIKO
DC-788
25 kg
Cân Sàn
KUBOTA
KA-10-150V
Cân Điện Tử
JENNING
CJ-600
Cân Điện Tử
TANITA
1475T
0~500g/1g; 500~1200g/2g
Cân Điện Tử
TANITA
KD-160
2000g/1g
Cân Đếm
CAS
5CS
0.04 ~ 5kg/ d=1g
Cân Đếm
MC
TCS-300
0~300kg/ 0.02 kg
Cân Đếm
BSC-M COUNTING
TCS-300
0~300kg/ 0.02 kg
Cân Đếm
UTF
TCS-300
0~150kg/ 0.01 kg
Cân Đếm
AMPUT
APTP417
0 ~ 30 kg/ 1g
Cân Đếm
MY WEIGH
CTS-6000
0~6kg/ d=0.1g
Cân Đếm
EXCELL
ACH
0~6kg/ d=0.2g
Cân Đếm
EXCELL
SN121-II-15
0~15 kg/ d=1g
Cân Đếm
TSCALE
QHC-15+
0~15 kg/ d=0.2 g
Cân Điện Tử
PUT
APTK461
0.5g-2000g/0.1g
Cân Điện Tử
TANITA
KD-200
1000G/1G
Cân Điện Tử
ACOM
AC-100
10 kg/1g
Cân Điện Tử
TANITA
TLD-101
Cân Điện Tử
KERN
KB500-2
0-510 g/0.01 g
Cân Điện Tử
VIBRA
HAW6
6.00kg/d=0.2g
Cân Điện Tử
CITI
CTG1202
Cân Điện Tử
BOECO
BBL63
Cân Điện Tử
UTE
UWA-M
4g-6kg/0.2g
Cân Điện Tử
AXIS
0~15 Kg/ d=1g (III)
Cân Điện Tử
INFINITY
15KG
15/0.001 kg
Cân Điện Tử
CAS
AD-1
100g~30kg/D=E=0.5g
Cân Điện Tử
TAIWAN
JSC-TSC-03
Cân Điện Tử
OHAUS
T23P
0 -150 kg/0.02 kg
Cân Điện Tử
VIBRA
SJ-1200JS
5-1200 g/0.1 g
Cân Điện Tử
SARTORIUS
TE6101
6100 G / 0.1 G
Cân Điện Tử
PRECISA
XB2200C
2200 G / 0.01 G
Cân Điện Tử
SHIMADZU
AEG-220
0~220g/0.0001g
Cân Điện Tử
PRIS
JS-30B
200g-30kg/1g
Cân Điện Tử
HORSE HEAD BRAND
YP12001
0~1200g/0.1g
Cân Điện Tử
CHINA
AWH(SA)
1500/0.1g
Cân Sàn
NOVELLTEK
NOVELLTEK
2000KG
Cân Sức Khỏe
SANGHAI
TZ120
Cân Điện Tử
VN
300KG
300/0.2 kg
Cân Điện Tử
VN
500KG
500/0.2 kg
Cân Điện Tử
CAS
MW-II300
300g/0.01g
Cân Điện Tử
CAS
MW-II
Cân Điện Tử
CAS
MW II 3000
3000g/0.1g
Cân Điện Tử
OHAUS
CL501T
0-500g/0.1g
Cân Điện Tử
TWINS
N/A
20Kg/0.01Kg
Cân Điện Tử
AND
HL-100
Cân Kỹ Thuật
CHATILLON
IN-50
0 TO 25 kg
Cân Kỹ Thuật
JADEVER
JWE-30K
0~30kg/1g
Cân Kỹ Thuật
CAS
MW-2000
2000g/0.1
Cân Kỹ Thuật
CAS
MW-120
120g/0.01
Cân Kỹ Thuật
TAIWAN
JZC-15TSE
0-15 kg/0.5g
Cân Kỹ Thuật
AND
EW-150I
Cân Kỹ Thuật
JADEVER
JWL-30K
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH 30
1-30 kg/0.1kg
Cân Kỹ Thuật
DIGI
DI-166
0-150 kg/0.02kg
Cân Kỹ Thuật
UWE
GM-1100
1100g/0.1g
Cân Kỹ Thuật
SHINKO
DJ-300TW
0-300g/0.001g
Cân Kỹ Thuật
VIBRA SHINKO
HAW
30kg/ 1g
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH-100
Cân Kỹ Thuật
YAMATO
UDS-1V
0-1500G/1G/1500-3000/2G
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH5
0~5kg/0.02
Cân Kỹ Thuật
CAS
MW-200
0.2g~200g/0.1g,0.01
Cân Kỹ Thuật
CAS
100AC
0~100kg/0.02kg
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH20
0~20kg/50g
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH30
Cân Kỹ Thuật
NHON HOA
CDH-5
Cân Kỹ Thuật
CAS
DB-1H
Cân Kỹ Thuật
CAS
DB-60H
Cân Kỹ Thuật
OHAUS
SPS6001F
0-6000g/0.1g
Cân Kỹ Thuật
SHINKO
GS
1000g/0.01g
Cân Kỹ Thuật
AXIS
B15
15kg/1g
Cân Sàn
NOVELLTEK
2000 kg
Cân Sàn
CAS
DL-100N
100kg/0.05
Cân Đồng Hồ Lò Xo
NHON HOA
B-04-06-1
50Kg/0.01
Cân Đồng Hồ Lò Xo
NHON HOA
CDH2
Cân Đồng Hồ Lò Xo
NHON HOA
CDH60
2-60kg/0.2kg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét