Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Ngành May - Máy So Màu - Máy Kiểm Vải- Máy Dò Kim - Máy Kiểm Tra Nơ Nút

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị ngành may mặc như: Hộp so màu vải, Hộp đèn, Máy kiểm vải, Máy kiểm kim, Máy dò kim, Máy ép keo, Máy ép mép, Máy ép nhiệt, Máy kiểm tra nơ nút, Thước thẳng, Cân vải...


Máy Dò Kim

Hộp Đèn

Cân Vải

Hộp So Màu

Máy Kiểm Vải

Máy Kiểm Tra Nơ /Nút

Tên Thiết Bị
NSX
Quy Cách
Dải Đo
Hộp So Màu Vải
TILO
T60
Hộp So Màu Vải
GMB
THE JUDGE II
Hộp So Màu Vải
X-RITE
THE JUDGE II
Hộp So Màu Vải
VERIVIDE
CAC 60
Hộp So Màu Vải
DOTTIN
DT60
Máy Kiểm Vải
DAE KWANG
DK-K1-92W
Máy Kiểm Vải
HANDO
N/A
Máy Kiểm Vải
TAKANOKEKI
N/A
Máy Ép Mép
TSO TA
CP-1000MAL
Máy Ép Mép
HASHIMA
HP-90LD
Máy Dò Kim Loại
DAEKWANG
CBS-600M.A.S
Máy Dò Kim Loại
CINTEX
N/A
Máy Dò Kim Loại
HASHIMA
HN-600C
Máy Dò Kim Loại
BESTA
CBS-600M
1.0 mm
Máy Dò Kim Loại
HASHIMA
HN-30
Máy Dò Kim Loại
BESTA
DK-10A
Máy Dò Kim Loại
EASEMENT
HD-630C
1 mm
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB
0-30Kgf/250g
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB-200N
0-200N/2N
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB-10
0-10kgf/1kgf
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB-30
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB-20KGF
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
AKOIH
AEF-20
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
PS
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
ALGOL
AK-10
0-10 KgF/0.05 KgF
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
ALGOL
AK-2
0-2 KgF/0.01 KgF
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
ALGOL
AK-5
0-5 KgF/0.02 KgF
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
FB-30K
Máy Kiểm Tra Nơ Nút
IMADA
PSM
Thước Thẳng
ENDO KEIKI
A06082
0-30cm/1mm
Thước Thẳng
ENDO KEIKI
A06085
0-100cm/1mm
Thước Thẳng
N/A
CN9510-600MM
Thước Thẳng
WYNN.S
100CM
Thước Thẳng
SHINWA
JIS B7516
0-1000 mm/1 mm
Thước Thẳng
MC
100 CM
100 cm
Thước Thẳng
STAINLESS
30 CM
30 cm
Thước Thẳng
MITUTOYO
182-302
150 mm
Thước Thẳng
MITUTOYO
182-131
300 mm
Thước Thẳng
MITUTOYO
182-171
600 mm
Thước Thẳng
MITUTOYO
182-309
1000 mm
Thước Thẳng
AIIKI
500MM
500mm
Thước Thẳng
SHINWA
N/A
0~1500mm/1
Thước Thẳng
AIIKI
1000MM
1000 mm
Thước Thẳng
HARA
N/A
Thước Thẳng
SHINWA
14001
0-150 mm/0.5 mm
Thước Thẳng
CHINA
50 CM
Thước Thẳng
CHINA
60 CM
Thước Thẳng
INOXY
300MM
300MM
Thước Thẳng
BERRY LION
300MM
300MM
Thước Thẳng
YES
150MM
150MM
Thước Thẳng
KOKUYO
TZ-RS15
150MM
Thước Thẳng
YES
1000MM
1000MM
Thước Thẳng
KOKUYO
N/A
0-1000 mm/1 mm
Thước Thẳng
SHINFU
150MM
Thước Thẳng
SHINFU
300MM
Thước Thẳng
SHINFU
1500MM
Thước Thẳng
SHINFU
2000MM
Thước Thẳng
INSIZE
7110-2000
2m/1mm
Thước Thẳng
SHINWA
102H
2000mm/1mm
Thước Thẳng
SHINWA
H-101C
300mm/1mm
Thước Thẳng
SHINWA
13021
0~600mm/1mm(0.5mm)
Thước Thẳng
SHINWA
13056
0~100mm/0.5
Cân Vải
NHON HOA
CDH100
100KG/200G
Cân Vải
NHON HOA
CDH 30
1-30 kg/0.1kg
Cân Vải
NHON HOA
CDH-100
Cân Vải
NHON HOA
CDH5
0~5kg/0.02
Cân Vải
NHON HOA
CDH20
0~20kg/50g
Cân Vải
NHON HOA
CDH-5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com