Quay lại

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Cân Điện Tử CAS, OHAUS, NHON HOA, AND, METTLER TOLEDO, VIBRA, SARTORIUS...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Cân Điện Tử CAS, OHAUS, NHON HOA, AND, METTLER TOLEDO, VIBRA, SARTORIUS...

Cân Điện Tử 
V. Description
Maker
Model
Range
Cân Điện Tử
CAS
CUW4200H
4200 g
Cân Điện Tử
CAS
SW1
Cân Điện Tử
OHAUS
CT1200
Cân Điện Tử
VIETMI
A12
Cân Điện Tử
NHON HOA
PDM 076-2007
Cân Điện Tử
CE
A12
Cân Điện Tử
TSCALE
AHC-6T
Cân Điện Tử
YEASTEN
YL-2
0 TO 100 g/0.1 g
Cân Điện Tử
CB-200
200 g/0.01 g
Cân Điện Tử
AND
EK-6000H
0~6000g/0.1
Cân Điện Tử
AND
FX-3000N
Cân Điện Tử
UWE
ADW-E
Cân Điện Tử
AND
GH-202
Cân Điện Tử
A&D
GH-202
50/0.01,(51 - 220)/0.1 mg
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
AG-204
210/0.1 mg
Cân Điện Tử
OHAUS
N/A
410g/0.001g
Cân Điện Tử
MAINMALD
HZT
Cân Điện Tử
CAS
CUX420H
420g/0.001g
Cân Điện Tử
OHAUS
PAJ2102
2100/0.01 g
Cân Điện Tử
JM
JM600
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
MS6002SDR/01
1220, 6200/0.01, 0.1 g
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
ML802
820/0.01 g
Cân Điện Tử
PTY
PTY-300
0~300g/ d=1 mg
Cân Điện Tử
AND
GF-300
310/0.001g
Cân Điện Tử
AND
GF-3000
3100/0.01g
Cân Điện Tử
AND
GF-6100
6100/0.01g
Cân Điện Tử
VIBRA
ALC6
Cân Điện Tử
AND
HF-6000
Cân Điện Tử
OHAUS
BC30
30kg/1g
Cân Điện Tử
CAS
CPL320H
Cân Điện Tử
TAIWAN
DJ-1000E
Cân Điện Tử
ADAM
PT112
Cân Điện Tử
ADAM
CBK4
Cân Điện Tử
YAOHUA
XK3190-A9
Cân Điện Tử
ADAM
AE-301
Cân Điện Tử
SHINKO
GS600
0~600g/0.01g
Cân Điện Tử
YAMATO
N/A
0~32ozs/0.125ozs
Cân Điện Tử
SEIKO
DS-691
Cân Điện Tử
PRECISA
XT220M
Cân Điện Tử
SETRA
BL-410S
Cân Điện Tử
SHIMADZU
BL3200H
3200 g/0.01g
Cân Điện Tử
YAMATO
DP-6700
0~150kg/ 0.05kg (-0.05@150kg)
Cân Điện Tử
SHIMADZU
UW2200H
Cân Điện Tử
CAS
CUX4200H
4200g/0.01
Cân Điện Tử
SHIMADZU
BL320H
0~320g/0.001g
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
BBK 432-6 SM
6100 g
Cân Điện Tử
CAS
CAUX 220
10mg ~ 220g/ e=1mg/ d=0.1mg
Cân Điện Tử
UTE
UWA-30C
30000g/0.1g
Cân Điện Tử
PRIS
JS-06BM
6000g/0.2g
Cân Điện Tử
PRIS
JS-06B
6000g/0.2g
Cân Điện Tử
UTE
2g/30kg
2g/30kg
Cân Điện Tử
MC
XK3150
0~150kg/0.02
Cân Điện Tử
VIBRA
SJ-6200JS
Cân Điện Tử
TSCALE
TB-300
Cân Điện Tử
TAIWAN
JSC-BTSC-06
Cân Điện Tử
AND
HV-60KGL
Cân Điện Tử
TAIWAN
JSC-BTSC-03
Cân Điện Tử
VIBRA
HAW-3
Cân Điện Tử
VIBRA
ACL-3A
Cân Điện Tử
VIBRA
ALC-15
Cân Điện Tử
TAIWAN
KD-TBED153
Cân Điện Tử
SHIMADZU
ELB2000
2000g/0.1g
Cân Điện Tử
OHAUS
TM1000
30000g/1g
Cân Điện Tử
HANSUNG
HS6A-01W
Cân Điện Tử
TAIWAN
YHT3
Cân Điện Tử
PRECISA
XB6200C
0~ 6200g/ 0.01g
Cân Điện Tử
HANSUNG
HS2200S
0~ 2200g/ 0.01g
Cân Điện Tử
AND
ADE-31000GPS
Cân Điện Tử
CAS
CUX 420H
Cân Điện Tử
EXCELL
BH-300
300 g, 0.01 g
Cân Điện Tử
SATORIOUS
TE153S
150g/0.001g
Cân Điện Tử
SATORIOUS
TE6101
6000g/0.1g
Cân Điện Tử
CAS
CI-2001AS
150Kg/0.01Kg
Cân Điện Tử
CAS
2.5CS
Cân Điện Tử
TSCALE
AHC-6+
Cân Điện Tử
TSCALE
AHC-15
Cân Điện Tử
CAS
SW-1
Cân Điện Tử
VIETMI
HZQ-B30000
Cân Điện Tử
AND
EK-6100i
Cân Điện Tử
AND
EK-1200i
Cân Điện Tử
AND
CB-1200
Cân Điện Tử
CAS
CI-2001A
220 KG/0.5KG
Cân Điện Tử
OHAUS
Defender 2000
150/0.02kg
Cân Điện Tử
OHAUS
PA3102
3100/0.01g
Cân Điện Tử
CAS
MW-1200
1200g/0.1g
Cân Điện Tử
SHINKO DENSHI
GS423
Cân Điện Tử
CHINA
WT1503LE
150 KG / 1 G
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
XP204
220/0.0001g
Cân Điện Tử
OHAUS
ARB 120
Cân Điện Tử
VIBRA
PCXII-6000
6000, 300 g/ 0.2, 0.005 g
Cân Điện Tử
SHIMADZU
EL3000
3000/0.1g
Cân Điện Tử
VIBRA
DJ-6000 TW
6000/0.01 G
Cân Điện Tử
E-ACAURA
SA121
15/0.001 KG
Cân Điện Tử
OHAUS
SPS602F
0~600g/ d=0.01g
Cân Điện Tử
N/A
A12
100 kg/ 0.02kg
Cân Điện Tử
TSCALE
AHW-6+
0~6 kg/ d=0.1g
Cân Điện Tử
CAS
EC-D
6000.0g/0.5g
Cân Điện Tử
AHAUS
PA214
210g/0.0001g
Cân Điện Tử
PUCHUN
HX-Z
600g/0.01g
Cân Điện Tử
SARTORIUS
CPA4202S
0~4200g/ d=0.01g
Cân Điện Tử
OHAUS
AV313CU
310 g, 0.001 g
Cân Điện Tử
CAS
MWP1500
Cân Điện Tử
SHINKO
GS323
Cân Điện Tử
AND
GX-32K
30000g/1g
Cân Điện Tử
SETRA
BL-301F
0-310g/0.001g
Cân Điện Tử
AND
GF-2000
2100 g/0.01 g
Cân Điện Tử
EXCELL
AWH-75TW
75Kg/0.005Kg
Cân Điện Tử
OHAUS
NVT1601/2
1600g/0.1
Cân Điện Tử
MY WEIGH
i2600
2600g
Cân Điện Tử
SHIMADZU
ELB300
300g/0.01g
Cân Điện Tử
VIBRA
DJ-3000E
3000g/0.01g
Cân Điện Tử
VIBRA
DJ-3000TW
3000g/0.01g
Cân Điện Tử
VIBRA
HAW-15C
15Kg/0.5g
Cân Điện Tử
G&G
JJ1000
1Kg/0.01g
Cân Điện Tử
AND
GX-6000
610g/0.001g
Cân Điện Tử
CHYO
MK-600E
600g/0.01g
Cân Điện Tử
OHAUS
FGH Series
100g/0.001g
Cân Điện Tử
DIGI
DC-788
25Kg/0.005Kg
Cân Điện Tử
SHIMADZU
BL3200H
Cân Điện Tử
SHIMADZU
BL-320CH
Cân Điện Tử
SHINKO
DJ-6000TW
6000g/0.01g
Cân Điện Tử
SHINKO DENSHI
DJ6000TW
6000g/ d= 0.01g
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
AG204
210/0.1 mg
Cân Điện Tử
OHAUS
PA512
510g/ d=0.01g
Cân Điện Tử
OHAUS
PA2102
2100g/ d=0.01g
Cân Điện Tử
AND
FG-60KAL
Cân Điện Tử
AND
FG-30KAM
Cân Điện Tử
AND
HV-15KVWP
Cân Điện Tử
OHAUS
D31P150BL
Cân Điện Tử
SARTORIUS
TE3102S
Cân Điện Tử
OHAUS
SPS6000F
Cân Điện Tử
OHAUS
V31XH2
Cân Điện Tử
OHAUS
PA4102
Cân Điện Tử
SARTORIUS
IW2-15
Cân Điện Tử
CLEVER
YH-T3
Cân Điện Tử
SATORIUS
BP221S
Cân Điện Tử
SATORIUS
CP3202S
Cân Điện Tử
VIBRA
AF-R220E
Cân Điện Tử
VIBRA
DJ-6000TW
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
ML802E
820/0.01 G
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
ML1502E
1520/0.01 G
Cân Điện Tử
OHAUS
SPS2001F
2000/0.1 G
Cân Điện Tử
AND
EW-1500i
R1(300g,0.1) R2(600g,0.1) R3(1500g,0.5)
Cân Điện Tử
SATORIUS
TE2101
2100g/0.1g
Cân Điện Tử
SATORIUS
TE1502S
1500g/0.01g
Cân Điện Tử
OHAUS
PA213
210g/0.001g
Cân Điện Tử
SHIMADZU
BL-220H
220g/0.001g
Cân Điện Tử
VIBRA SHINKO
TPS
3kg/0.1g
Cân Điện Tử
N/A
KD-TBED-300
Cân Điện Tử
CHINA
KD-TBED-3000
Cân Điện Tử
N/A
FR-H
6000g/0.1
Cân Điện Tử
TAIWAN
FGH SERIES
100g
Cân Điện Tử
SHIMADZU
TX2202L
2200/d=0.01e=0.1
Cân Điện Tử
SHIMADZU
TX3202L
3200/d=0.01e=0.1
Cân Điện Tử
CAS
XB2200HX
2200/d=0.01e=0.1
Cân Điện Tử
OHAUS
CL 501T
Cân Điện Tử
CHINA
IND221
Cân Điện Tử
PRECISA
XR405A
405g/0.1 mg
Cân Điện Tử
VIBRA
AJ 1002S
1000g/0.01g
Cân Điện Tử
AND
FX-120i
Cân Điện Tử
VIBRA
AJ-320JS
Cân Điện Tử
VIBRA
AJ
Cân Điện Tử
SHINKO DENSHI
AJ1002
0~1000g/ 0.01g
Cân Điện Tử
DENSHI
AJ 1002
0-1000g/0.01g
Cân Điện Tử
VIBRA SHINKO
AJ Shinko 602
600/0.01 g
Cân Điện Tử
YAMATO
DS-30
Cân Điện Tử
OHAUS
ADVENTURER PRO
Cân Điện Tử
AND
FZ-3000iWP
3200g/0.01g
Cân Điện Tử
AND
FZ-300iWP
320g/0.001g
Cân Điện Tử
AND
FX-1200i
Cân Điện Tử
METTLER TOLEDO
ML303E
Cân Điện Tử
AND
HR-200
0~210g/0.1mg
Cân Điện Tử
KERN
EW 820-2NM
820 g
Cân Điện Tử
EXCELL
BH-1200
0~1200g/0.02g
Cân Điện Tử
AND
GF-200
Cân Điện Tử
AND
FX-200I
0~220g/0.001g
Cân Điện Tử
VIBRA
HAW-30A
0~30kg/d=0.001kg (III)
Cân Điện Tử
ACCULAB
ALC-310.3
310g/1mg
Cân Điện Tử
AND
EK-610I
Cân Điện Tử
AND
GX-6100
6100g/0.01g
Cân Điện Tử
AND
GX-600
610g/0.001g


0 nhận xét:

Đăng nhận xét