Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện EXTECH, HIOKI, KIKUSUI, YOKOGAWA...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện EXTECH, HIOKI, KIKUSUI, YOKOGAWA...

hiệu chuẩn Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện 


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
CHINA
CS2674A
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
EXTECH
7112
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
EXTECH
7152
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
EXTECH
7142
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
GW INSTEK
GPI-825
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
HIOKI
3174
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
HIOKI
3158
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
HYUNG DAI
HD-9001
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
I.TECH
WT-5015
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
KIKUSUI
TOS8870A
0~5Kv
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS8030
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS8040
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS 5050A
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS5050
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS8750
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS5051
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS5050A
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS-5051A
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS 8651
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
KIKUSUI
TOS9201
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
KIKUSUI
TOS8850A
2.5kV/0.05KV , 5KV/0.1KV
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
KIKUSUI
TOS5030
406623
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
KOKUYO
MS-5B
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
LANKE
7112
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
REK
RK2672A
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng
TAMADENSOKU
TSR-WIA18S-4P
140 k/ 220 kΩ/ 270kΩ/330 kΩ
Máy Đo Điện Áp Đánh Thủng Và Điện Trở Cách Điện
KIKUSUI
TOS8850
Máy Đo Điện Áp
KOREA
M4W2P-X
0~19.99V/ 0.01V
Máy Đo Điện Áp
YOKOGAWA
201139
Máy Đo Điện Áp
YOKOGAWA
2013
150V/300V/45~65Hz
Máy Đo Điện Áp
YOKOGAWA
2563


0 nhận xét:

Đăng nhận xét