Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 109: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Kéo Nén

Tensile - Compress Testing Machines - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 109: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Kéo Nén

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo, nén, cấp chính xác 0,5; 1; 2 và 3.

Để tải và xem thêm ĐLVN 109: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Kéo Nén, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 109: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Kéo Nén

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét