Quay lại

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Hexagon Gauge, Pitch Gages, Drift Mandrels, Vision Gauge, Standard Bar, Glass Scale...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Hexagon Gauge, Pitch Gages, Drift Mandrels, Vision Gauge, Standard Bar, Glass Scale... UNIVERSAL PUNCH, MITUTOYO, TESA, NEXTEYE, VANNANG, NIKON....

E. Description
Maker
Model
Range
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
5.020 HEX 5.084
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
6.020 HEX 6.095
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
8.025 HEX 8.115
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
10.025 HEX 10.127
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
12.032 HEX 12.146
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
14.032 HEX 14.159
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
17.040 HEX 17.216
Pitch Gages
MITUTOYO
188-151
Pick Tester
MITUTOYO
513-464
0-0.8mm/0.01mm
Length Measuring Instrument
TESA
TT20
-1000 to 1000 µm
Drift Mandrels
N/A
2-1/16"
Drift Mandrels
N/A
3-1/8"
78.6mm
Drift Mandrels
N/A
4-1/16"
102.4mm
Drift Mandrels
N/A
2-9/16"
64.2mm
Standard Bar
VANNANG
150
Standard Bar
VANNANG
250
Vision Gauge
NEXTEYE
VGAUGE 20M10
Vision Gauge
NEXTEYE
VGAUGE 20M12
Glass Scale
SHINEISHA
200mm
Glass Scale
NIKON
300mm
300 mm/0.1 mm
Standard Glass Scale
MITUTOYO
172-116
50mm/0.1mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét