Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

Thread plug gauges - Methods and means of calibration

ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn calip trụ trơn có kích thước đường kính danh định đến 500 mm với độ chính xác Δ ≥ ± 1
Để tải và xem thêm ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

Profile projectors - Methods and means of calibration

ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn máy phóng hình đo lường có giá trị chia nhỏ nhất đến 0,001 mm, và có kích thước màn hình đến Φ600 mm.
Dưới đây được gọi chung là máy phóng hình.
Để tải và xem thêm ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

ĐLVN 146: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Ô Tô Động

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion 

Testing procedures

ĐLVN 146: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Ô Tô Động

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các cân ô tô động được dùng để xác định tải trọng trục và khối lượng của ô tô trong trạng thái chuyển động.
Văn bản này chỉ áp dụng cho các cân ô tô động:
- Lắp đặt trong vùng cân, và
- Có kiểm soát phạm vi tốc độ chuyển động của ô tô trong vùng cân này.
Văn bản này không áp dụng cho các cân ô tô động:
- Đặt trực tiếp lên trên hoặc vào trong mặt đường, hoặc
- Lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.
Để tải và xem thêm ĐLVN 146: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Ô Tô Động, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 146: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Ô Tô Động

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion. Methods and means of verification

ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các cân ô tô động được dùng để xác định tải trọng trục và khối lượng của ô tô trong trạng thái chuyển động.
Văn bản này chỉ áp dụng cho các cân ô tô động được lắp đặt trong vùng cân và có kiểm soát phạm vi tốc độ chuyển động của ô tô trong vùng cân này.
Văn bản không áp dụng cho các cân ô tô động được đặt trực tiếp lên trên hoặc vào trong mặt đường hoặc lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.
Để tải và xem thêm ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất

Earth resistance meters - Methods and means of verification

ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cho các máy đo điện trở tiếp đất (sau đây gọi tắt là terô mét) có dải đo từ 10-1 Ω đến 104 Ω, có cấp chính xác (accuracy class) 1,0 hoặc độ chính xác (accuracy) ± 1% và thấp hơn.
Để tải và xem thêm ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường

Voltage transformer for measurement - Testing procedures

ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại máy biến áp đo lường và các máy biến áp dùng trong mạch bảo vệ (gọi tắt là TU) làm việc với lưới điện có tần số từ 15 Hz đến 100Hz.
Để tải và xem thêm ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện

Insulation Resistance Meters - Methods and Means of Verification

ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cho các máy đo điện trở cách điện (sau đây gọi tắt là mêgôm mét) có dải đo từ 104 Ω đến 1017 Ω, có cấp chính xác (accuracy class) 1,0 hoặc độ chính xác (accuracy) ± 1% và thấp hơn. Quy trình này không áp dụng để kiểm định các ôm mét có dải đo như trên.
Để tải và xem thêm ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)