Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Tốc Độ Gió LUTRON, PROVA, OMEGA, TSI, ONO SOKKI....

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Máy Đo Tốc Độ Gió LUTRON, PROVA, OMEGA, TSI, ONO SOKKI....

Máy đo tốc độ gió
V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Tốc Độ Gió
LUTRON
AM-4202
0.4-30.0m/s
Máy Đo Tốc Độ Gió
PROVA
AVM-05
Máy Đo Tốc Độ Gió
OMEGA
HHF5000
Máy Đo Tốc Độ Gió
PROVA
AVM-03
0 To 45 m/s
Máy Đo Tốc Độ Gió
TECPEL
AVM-715
Máy Đo Tốc Độ Gió
PROVA
AVM-05
Máy Đo Tốc Độ Gió
LUTRON
LM-8010
Máy Đo Tốc Độ Gió
TSI
8345-M-GB
Bộ Hiệu Chuẩn Tốc Độ
ONO SOKKI
VX-1100

0 nhận xét:

Đăng nhận xét