Quay lại

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung FLUKE, SHOWA, EXTECH, RION, EMIG...

Chuyên nhận mua bán, sữa chữa, hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung FLUKE, SHOWA, EXTECH, RION, EMIG...

Máy Đo Độ Rung Fluke

V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Độ Rung
SHOWA
1332B
0.01 to 199.9m/s 2; 0.01 to 199.9mm/s RMS; 0.001 to 19.99mm P-P
Máy Đo Độ Rung
SHOWA
1332A
0.01 to 199.9m/s 2; 0.01 to 199.9mm/s RMS; 0.001 to 19.99mm P-P
Máy Đo Độ Rung
SHOWA
1332A
Máy Đo Độ Rung
ACO
Type 3116
Máy Đo Độ Rung
RION
VM-63
Máy Đo Độ Rung
EXTECH
407860
ACC 0~100 m/s / 0.1
VEL 0~100 mm/s 0.1
DISP  res: 0.001mm
Máy Đo Độ Rung
RION
VM-83
MULTI FUNCTION
Máy Đo Độ Rung
EMIG
505-CBP
Máy Đo Độ Rung
EMIC
505-CBP
Máy Đo Độ Rung
LANSMONT
7000-10TTVII
Máy Đo Độ Rung
FLUKE
810

0 nhận xét:

Đăng nhận xét