Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Đo Lực Căng SHIMADZU, YOKOGAWA, TOTK, MTS INSIGHT...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Máy Đo Lực Căng SHIMADZU, YOKOGAWA, TOTK, MTS INSIGHT...

Máy Đo Lực Căng


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Đo Lực Căng
TOTK
MET
Máy Đo Lực Căng
GATES
507C
10 to 500Hz/0.1 Hz
Máy Đo Lực Căng
YOKOGAWA
T-101-05
Máy Đo Lực Căng
YOKOGAWA
T-101-50
0.5/0.01N
Máy Đo Lực Căng
TROPHY ADVANCE TECH CO.,
CT&AT
200g
Máy Đo Lực Căng
YOKOGAWA
2N
Máy Đo Lực Căng
TROPHY ADVENCE TECH
200g
Máy Đo Lực Căng
U-CAN
UT-2080
100kg/0.01
Máy Đo Lực Căng
SHIMADZU
AGS-X
100kgf/0.001
Máy Đo Lực Căng
SHIMADZU
AG-IC 100KN
Máy Đo Lực Căng
SHIMADZU
AGS-J
Máy Đo Lực Căng
LLOYD
LRX
Máy Đo Lực Căng
SUNGMIN
SM-TTM-100-PC
Máy Đo Lực Căng
TINIUS
H5KS-1719
100kgf/0.001kgf
Máy Đo Lực Căng
MTS INSIGHT
820.001-EL
50N

0 nhận xét:

Đăng nhận xét