Quay lại

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Sound Level Meter ONO SOKKI, BRUEL & KJAER, EXTECH, RION, LUTRON...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Sound Level Meter ONO SOKKI, BRUEL & KJAER, EXTECH, RION, LUTRON, CUSTOM, QUEST...

Sound Level Meter
E. Description
Maker
Model
Range
Fft For Sound Level Meter
AND
AD3552
Integrating Sound Level Meter
ACO
TYPE 6226
28 ~ 130 dB/ 0.1 dB
Integrating Sound Level Meter
ONO SOKKI
LA-1440
Integrating Sound Level Meter
ONO SOKKI
LA-1410
Intergrating Sound
ONOSOKKI
LA-1410
Precision Integrating Sound Level Meter
ONO SOKKI
LA-5560
Sound Calibrator
BRUEL & KJAER
4231
Sound Calibrator
QUEST
QC-20
94/1144 dB
Sound Calibrator
ONO SOKKI
SC-2120A
Sound Calibrator
ONOSOKI
SC-2120A
Sound Level Meter
RION
NL-14
Sound Level Meter
EXTECH
407736
35 to 130 dB
Sound Level Meter
RION
NL-20
Sound Level Meter
RION
NL-32
Sound Level Meter
QUEST
2900
Sound Level Meter
ONO SOKKI
LA - 1210
(30 to 130) dB
Sound Level Meter
ONO SOKKI
LA-1210
( 30 - 130 ) dB
Sound Level Meter
CUSTOM
SL-1320
Sound Level Meter
EXTECH
407768
Sound Level Meter
TENMARS
TM-101
Sound Level Meter
TES
1351
Sound Level Meter
TES
1352A
30~130dB/0.1
Sound Level Meter
RION
NL-21
Sound Level Meter
QUANTIFIER
93
Sound Level Meter
3M- QUEST TECHNOLOGIES
SOUND PRO
Sound Level Meter
ONOSOKI
LA-1440
Sound Level Meter
ONOSOKI
LAM-1440
Sound Level Meter
ONOSOKI
LAM-5560
Sound Level Meter
RION
NL-05A
Sound Level Meter
EXTECH
407780
Digital Instruments
LUTRON
LM-8000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét