Quay lại

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn lĩnh vực điện

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn điện như: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn áp suất

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất như: Dial Pressure Gague, Pressure Transmitter, Pressure Transduce, Digital Manometer, Box Pressure Tester, Vaccum Pump, Pressure Calibrator…

Hiệu chuẩn thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ

TT-GROUP chuyên hiệu chuẩn các thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low Temperature, Temperature Controller, Thermo Profiler, Infrared Thermometer, Thermocouple, SPRT…

Hiệu chuẩn thiết bị đo Thời gian và Tấn số - Âm thanh và Rung động

TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Thời gian và Tần số: Các loại thiết bị phát tần số của các hãng: FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST. Các loại máy đo tốc độ vòng quay của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: EXTECH, LUTRON, SANWAR, HIOKI, KIMO. Các loại máy đếm tần của các hãng sản xuất trên thế giới đang được sử dụng tại Việt nam: AGILENT, ANRITSU, PENDULUM, TEKTRONIX TT-GROUP - Khả năng đo lường - hiệu chuẩn phương tiện đo Âm thanh: Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định): Các loại máy đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 ( phân loại theo tiêu chuẩn IEC 61672-1) của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới đang sử dụng tại Việt nam: BK, Testo, Rion. Khả năng hiệu chuẩn các phương tiện đo: Hiệu chuẩn các loại máy đo độ ồn của các hãng: BK, TESTO, RION, EXTECH, LUTRON;

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

ĐLVN 71: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Chuẩn Platin

Fixed - Point calibration procedure for standard platinium resistance thermometer

Để tải và xem thêm ĐLVN 71: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Trở Chuẩn Platin, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

ĐLVN 63: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Cứng

Hardness testing machines - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 63: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Cứng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 271: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Bể Đong Cố Định Hình Cầu

Spherical tanks – Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 271: 2015 – Quy Trình Kiểm Định Bể Đong Cố Định Hình Cầuxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 80: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan

Total dissolved solids meters - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 80: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 267: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Xích Chuẩn

Standard chains – Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 267: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Xích Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 256: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Động

Automatic level gauges for oil products – Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 256: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Độngxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 266: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cuộn Chuẩn

Standard measuring tape – Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 266: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cuộn Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 269: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Thấu Kính Chuẩn

Focimeter standard lens set – Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 269: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Thấu Kính Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 270: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quang Kế Chuẩn

Photometer head - Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 270: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quang Kế Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 277: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Độ Dẫn Điện

Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes 

Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 277: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Dung Dịch Chuẩn Độ Dẫn Điệnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 95: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Kiểu Tua bin

Turbin Flowmeters - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 95: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Kiểu Tua bin, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 96: 2002 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Nước Lạnh

Meters for cold potable water - Testing procedures

Để tải và xem thêm ĐLVN 96: 2002 – Quy Trình Thử Nghiệm Đồng Hồ Nước Lạnh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 98: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quả Cân Cấp Chính Xác E1, E2

Weights of classes E1, E2 - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 98: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quả Cân Cấp Chính Xác E1, E2, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 99: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quả Cân Cấp Chính Xác F1, F2 và M1

Weights of classes F1, F2 and M1 - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 99: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Quả Cân Cấp Chính Xác F1, F2 và M1, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 106: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

Glass Alcoholmeters - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 106: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

ĐLVN 100: 2002 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III

Noautomatic scales class III - Testing procedures

Để tải và xem thêm ĐLVN 100: 2002 – Quy Trình Thử Nghiệm Cân Không Tự Động Cấp Chính Xác III, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 276: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Nồng Độ Ôxy Hòa Tan

Dissolved oxygen meters – Verification procedure

Để tải và xem thêm ĐLVN 276: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Nồng Độ Ôxy Hòa Tan, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 274: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Dẫn Điện

Electrolytic conductivity meters – Verification procedure

Để tải và xem thêm ĐLVN 274: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Dẫn Điện, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 268: 2014 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Cảm Biến Gia Tốc Chuẩn

Accelerometers – Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 268: 2014 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Cảm Biến Gia Tốc Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 265: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Nồng Độ SO2, CO2, CO, NOx Trong Không Khí

Gas analyzers of SO2, CO2, CO, NOx in air

Verification procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 265: 2014 – Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Nồng Độ SO2, CO2, CO, NOx Trong Không Khí, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

ĐLVN 272: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Xi Téc Đường Sắt

Railway tank - Testing procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 272: 2015 – Quy Trình Thử Nghiệm Xi Téc Đường Sắtxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 273: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Đo Mức Chuẩn

Standard level gauge – Calibration procedure


Để tải và xem thêm ĐLVN 273: 2015 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Đo Mức Chuẩnxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 77: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Chuẩn Lực Kiểu Tay Đòn

Lever type force standard machine - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 77: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Chuẩn Lực Kiểu Tay Đòn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 76: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Áp Kế, Chân Không Kế Kiểu Lò Xo Và Hiện Số

Pressure and vacuum gauge with digital and dial indicating type

Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 76: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Áp Kế, Chân Không Kế Kiểu Lò Xo Và Hiện Số, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 74: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều Chuẩn

Watt -hour meters standard - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 74: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Công Tơ Điện Xoay Chiều Chuẩn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 73: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Vạn Năng Hiện Số

Digital multimeter (DMM) - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 73: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Dụng Cụ Đo Vạn Năng Hiện Số, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 75: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So

Dial indicators - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 75: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

ĐLVN 62: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn Độ Cứng

Hardness reference blocks - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 62: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn Độ Cứng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Hiệu Chuẩn Bơm Lấy Mẫu Khí, Máy Đo Lưu Lượng, Máy Hiệu Chuẩn Lưu Lượng Khí BIOS, BIOTEST, CLARK…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Bơm Lấy Mẫu Khí, Máy Đo Lưu Lượng, Máy Hiệu Chuẩn Lưu Lượng Khí BIOS, BIOTEST, CLARK…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Bơm Lấy Mẫu Khí
Air Check2000
SKC
210-2002
Bình Đựng Mẫu
Accupenser Junior
NICHIRYO
10ml
Máy Đo Lưu Lượng
Flow Meter
COLE PARMER
N/A
Máy Đo Lưu Lượng
Flow Meter
CLARK
FR4A39BNBN-NL
Máy Đo Lưu Lượng
RCS High Flow
BIOTEST
RCS
Máy Hiệu Chuẩn Lưu Lượng Khí
Air Flow Calibrator
BIOS
Defender 520
Máy Hiệu Chuẩn Lưu Lượng Khí
Primary Air Flow Calibrator, Bios
DEFENDER 520
Bios
Máy Hiệu Chuẩn Lưu Lượng Khí
Primary Flow Calibrator
BIOS
DEFENDER 510Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com