Quay lại

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Dial Torque Screw Driver, Torque Driver, Dial Torque Gauge TOHNICHI, KANON, ATLAS COPCO...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Pneumatic Screwdriver, Torque Sensor, Dial Torque Screw Driver, Torque Driver, Dial Torque Gauge TOHNICHI, KANON, ATLAS COPCO...

Tohnichi Torque Screwdriver

E. Description
Maker
Model
Range
Dial Indicating Torque Screwdriver
TOHNICHI
FTD400CN2-S
10~400cN.M
Dial Indicating Torque Screwdriver
TOHNICHI
FTD16N2-S
3~16Nm
Dial Indicating Torque Screwdriver
TOHNICHI
FTD8N2-S
1~8Nm
Dial Torque Screw Driver
TOHNICHI
20FTD2-S
Dial Torque Screwdriver
TOHNICHI
FTD100CN2-S
10 - 100 cN.m
Pneumatic Screwdriver
ATLAS COPCO
LUM 12 HRX5-350
0.4~5Nm
Pneumatic Screwdriver
ATLAS COPCO
LUM 21 HR 05
0.5~4.5Nm
Pneumatic Screwdriver
ATLAS COPCO
LUM 24R HR 05
3.5~12Nm
Pneumatic Screwdriver
ATLAS COPCO
LUM 21 HR 08
0.5~4.5Nm
Pneumatic Screwdriver
ATLAS COPCO
LUM22 HR6
1.5~6.5Nm
Torque Screw Driver
HAZET
6002-CT
10 TO 120 cN.m
Torque Screw Driver
TOHNICHI
LTD120CN
20~120cN.m/1cN.m
Torque Screw Driver
KANON
N50LTDK
100~500cN.m/2.5cN.m
Torque Screwdriver
KANON
N6LTDK
5~60 cN.m/ 0.5cN.m
Torque Screwdriver
TOPTUL
ANAD0808
8N.m
Torque Screwdriver
TOHNICHI
3RTDH
Torque Screwdriver
TOHNICHI
6RTD
Torque Screwdriver
TOHNICHI
FTD20CN-S
3~20cN.m/0.5
Torque Driver
TOHNICHI
FTD200CN2-S
400 cN.m/10cN.m
Torque Driver
TOHNICHI
RNTD120CN
58.8cN.m
Torque Driver
KANON
2N-R
Torque Driver
KANON
2N-L
Torque Driver
KANON
STDK-R400CN
Torque Driver
KANON
LTDK-R500CN
Torque Driver
KANON
RN-TD120CN
Torque Driver
TOHNICHI
40FTD2-S
Torque Driver
TOHNICHI
10FTD2-S
10/0.2 kgf.cm
Torque Driver
TONICHI
FTD400CN2-S
400cN.m/10cN.m
Torque Driver
TONICHI
FTD200CN2-S
200cN.m/5cN.m
Torque Driver
TOHNICHI
FTD400CN-S
0~400cN.m/10cN.m
Torque Driver
TOHNICHI
FTD400CN
50~400cN.m/10cN.m
Torque Driver
TOHNICHI
FTD200CN
30~200cN.m/5cN.m
Dial Torque
TOHNICHI
20FTD2-N-S
Dial Torque Gauge
TOHNICHI
600ATG
60 ~ 600 gf.cm/ 10 gf.cm
Torque
TONICHI
120SF
120kgf.cm/5kgf.cm
Torque Gauge
TOHNICHI
150ATG
20~150gf.cm/2gf.cm
Torque Gauge
TOHNICHI
15BTG
Torque Gauge
TOHNICHI
ATG3CN
Torque Gauge
TOHNICHI
ATG12CN
1~12cN.m
Torque Gauge
TOHNICHI
ATG09CN
0-0.9cN.m
Torque Gauge
TOHNICHI
BTG150CN
Torque Gauge
KANON
N15-SGK(II)
10`150cN.m/ 2cN.m
Torque Gauge
TOHNICHI
150ATG-S
20 to 150 g.cm
Torque Sensor
TOHNICHI
TCF-20N
Torque Sensor
TOHNICHI
TCF20N
(2 to 20) /0.01 N.m

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Điện - Điện Tử
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Cơ Khí
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Lực - Độ Cứng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khối Lượng
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Độ Dài
Hiệu Chuẩn Thiết Bị RF/TV/Video
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Quang Học
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Nhiệt Độ
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Áp Suất
Hiệu Chuẩn Thiết Bị Y Tế/ Hóa Học/ Môi Trường/ Khá...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét