Quay lại

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

ĐLVN 75: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So

Dial indicators - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 75: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét