Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 103: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Suy Giảm Chuẩn

Attenuator - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 103: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Suy Giảm Chuẩn

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện để hiệu chuẩn các bộ suy giảm đồng trục, dải tần số công tác từ 100 kHz đến 18 GHz. Các bộ suy giảm này có thể là một phương tiện đo riêng biệt, hay là một bộ phận trong thiết bị đo lường có đầu vào và đầu ra riêng biệt.

Để tải và xem thêm ĐLVN 103: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Suy Giảm Chuẩn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

ĐLVN 103: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Bộ Suy Giảm Chuẩn


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét