Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 102: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Công Suất Cao Tần

RF Power Meters - Methods and Means of Calibration

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Công Suất Cao Tần - ĐLVN 102: 2002 

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các máy đo công suất cao tần với các bộ biến đổi đo ở dải tần số từ 10 MHz đến 18 GHz và công suất đo tới 20 dBm.

Để tải và xem thêm Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Công Suất Cao Tần - ĐLVN 102: 2002, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Công Suất Cao Tần - ĐLVN 102: 2002 


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét