Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 101: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Vôn Mét Điện Tử

Electronic voltmeter - Methods and means of calibration

Quy Trình Hiệu Chuẩn Vôn Mét Điện Tử - ĐLVN 101: 2002

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại vôn mét điện tử có các tính năng kỹ thuật nằm trong phạm vi sau:
- Điện áp một chiều từ 10 mV đên 1000 V;
- Điện áp xoay chiều hình sin từ 10 mV đến 300 V; tần số từ 20 Hz đến 30 Hz

Để tải và xem thêm Quy Trình Hiệu Chuẩn Vôn Mét Điện Tử - ĐLVN 101: 2002, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
Quy Trình Hiệu Chuẩn Vôn Mét Điện Tử - ĐLVN 101: 2002


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét