Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 10: 2003 - Quy Trình Kiểm Định Cột Đo Nhiên Liệu

Fuel Dispensing Pumps - Methods and Means of Verification

Quy Trình Kiểm Định Cột Đo Nhiên Liệu - ĐLVN 10: 2003

1. Phạm Vi Áp Dụng:

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cột đo nhiên liệu dùng trong giao nhận và cấp phát nhiên liệu (Xăng, Diezel, Dầu Hỏa) có độ nhớt từ (0,55 - 8) mPa.s.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Cột Đo Nhiên Liệu - ĐLVN 10: 2003, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
Quy Trình Kiểm Định Cột Đo Nhiên Liệu - ĐLVN 10: 2003


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét