Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 113: 2002 - Yêu Cầu Về Nội Dung Và Trình Bày Văn Bản Kỹ Thuật Đo Lường Việt Nam

Requirements on content and wording of technical documents on metrology of Vietnam

ĐLVN 113: 2002 - Yêu Cầu Về Nội Dung Và Trình Bày Văn Bản Kỹ Thuật Đo Lường Việt Nam

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định yêu cầu cơ bản về nội dung và trình bày các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: quy trình kiểm định, quy trình hiệu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử nghiệm phương tiện đo.

Để tải và xem thêm ĐLVN 113: 2002 - Yêu Cầu Về Nội Dung Và Trình Bày Văn Bản Kỹ Thuật Đo Lường Việt Nam, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:ĐLVN 113: 2002 - Yêu Cầu Về Nội Dung Và Trình Bày Văn Bản Kỹ Thuật Đo Lường Việt Nam

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét