Quay lại

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐLVN 124: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Bức Xạ Công Nghiệp

Industrial Radiation Thermometers - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 124: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Bức Xạ Công Nghiệp

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại nhiệt kế bức xạ dùng trong công nghiệp, có phạm vi đo từ ( - 40 đến 2600 ) oC với các bước sóng hiệu dụng không vượt quá 30um.

Để tải và xem thêm ĐLVN 124: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Bức Xạ Công Nghiệp, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 124: 2003 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Bức Xạ Công Nghiệp

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét